Obwód Królewiecki ma być zgazyfikowany w stu procentach

14 czerwca 2022, 13:45 Alert

W ciągu pięciu lat Obwód Królewiecki ma zostać zgazyfikowany w stu procentach – powiedział Anton Alichanow, gubernator rosyjskiej eksklawy. 

Obwód Królewiecki. Fot Wikimedia Commons
Obwód Królewiecki. Fot Wikimedia Commons

Według Alichanowa, pięć lat temu gazyfikacja obwodu wynosiła 63 procent, obecnie jest to poziom 83,5 procent. Celem na najbliższe pięć lat jest zbliżenie się do stu procent. Proces gazyfikacji odbywa się w ramach trzech programów – obwodowego, realizowanego przez Gazprom, oraz trzeciego, realizowanego przez Rosnieftiegaz, do którego należy spółka Kaliningradgazifikacja. W ciągu najbliższych trzech lat finansowanie wszystkich trzech programów wyniesie ponad 11 miliardów rubli (190 mln dolarów).

Głównym źródłem gazu dla eksklawy ma pozostać gazociąg Mińsk-Wilno-Kowno-Królewiec. Jego przepustowość roczna sięga 3,8 mld m sześc. Według prognoz, w 2025 roku podmiot federalny ma konsumować 3 mld m sześc. gazu rocznie.

Alternatywnym systemem zaopatrzenia w gaz dla obwodu (w przypadku ryzyka zakłócenia tranzytu gazu przez Litwę) jest pływająca jednostka regazyfikacyjna FSRU Marszałek Wasilewski. Od 2 lutego 2022 roku znajduje się ona przy nabrzeżu terminalu odbiorczego w obszarze na północ od obszaru Pionerski-Zelenogradsk.

Kommersant/Mariusz Marszałkowski

Niemcy mogą dać 10 mld dolarów pożyczki na zakupy gazu spoza Rosji