Odejście świata od węglowodorów będzie kosztować Rosję 10 procent PKB

27 lipca 2021, 14:30 Alert
Emisje NOx w Europie
Emisje NOx w Europie. Źródło: ESA/YouTube/BiznesAlert.pl

W wyniku realizacji globalnej transformacji energetycznej i odchodzeniu świata od paliw kopalnych Rosja może utracić 10 procent PKB – powiedział Anatolij Czubajs, pełnomocnik prezydenta Rosji ds. zrównoważonego rozwoju.

Zagrożenie i szansa

Czubajs wyjaśnił że dla większości gospodarek świata globalna transformacja energetyczna – ograniczenie emisji CO2 w gospodarce – wiąże się ze zwiększeniem ich efektywności, w tym efektywności energetycznej poprzez modyfikację miksów energetycznych oraz rezygnację z paliw kopalnych. – Konsekwencje globalnej transformacji dla rosyjskiego eksportu będą kolosalne. Moje osobiste szacunki mówią o wielkości około 10 procent PKB. To bardzo poważne wyzwanie – wskazał pełnomocnik Putina.

Zaznaczył on jednak, że transformacja energetyczna to również szansa dla Rosji. W jego opinii, pierwszym elementem, który może znacznie się rozwinąć, jest produkcja wodoru, dzięki dostępowi do licznej bazy produkcyjnej i surowcowej. Drugim elementem jest możliwość składowania dwutlenku węgla na terenie Rosji.

Według niego, Rosja, dzięki uwarunkowaniom geograficznym i przyrodniczym, ma szansę na zarobek rzędu nawet 50 mld dolarów rocznie z tytułu sprzedaży uprawnień do emisji gazów cieplarnianych na światowych rynkach.

Interfax/Mariusz Marszałkowski

Marszałkowski: Czy Unia uderzy młotem emisyjnym w Rosję?