Odpisy obniżą wynik netto Grupy Tauron

27 lipca 2016, 07:15 Alert
tauron_cieplo_podpisanie

(Polska Agencja Prasowa)

Odpisy w segmencie wytwarzanie obniżą wynik netto grupy Tauron w I połowie 2016 r. o ok. 0,6 mld zł. Z kolei odpisy z tytułu utraty bilansowej wartości udziałów w spółkach zależnych obciążą jednostkowy wynik netto Tauronu na kwotę ok. 1 mld zł – podała spółka w komunikacie.

Łączna kwota netto odpisów wynosi około 0,7 mld zł. Na tę kwotę składają się odpisy dotyczące farm wiatrowych w wysokości około 0,5 mld zł oraz odpisy dotyczące majątku wytwórczego w obszarze wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w wysokości netto około 0,2 mld zł.

– Łączny szacunkowy wpływ na obniżenie wyniku finansowego netto wyniesie około 0,6 mld zł. Wartość powyższych odpisów nie będzie miała wpływu na wynik EBITDA – poinformował Tauron.

Spółka podała także, że w odniesieniu do jednostkowego sprawozdania finansowego Tauron Polska Energia za I półrocze 2016 r. przeprowadzone testy wskazały zasadność ujęcia odpisów z tytułu utraty bilansowej wartości akcji i udziałów w spółkach Tauron Wytwarzanie oraz Tauron Ekoenergia oraz odwrócenia odpisu dla spółki Tauron Ciepło w łącznej kwocie netto ok. 1 mld zł.

– Przewidywany szacunkowy wpływ tych odpisów na obciążenie wyniku netto w sprawozdaniu jednostkowym wynosi około 1 mld zł – czytamy w komunikacie.

W skład segmentu wytwarzanie wchodzą spółki wytwarzające energię i ciepło ze źródeł konwencjonalnych i odnawialnych.

– Konieczność dokonania odpisów wynika przede wszystkim z uwzględnienia w testach niekorzystnych dla wytwórców energii elektrycznej zmian w otoczeniu rynkowym, takich jak spadek cen świadectw pochodzenia energii ze źródeł odnawialnych oraz nowych uregulowań w obszarze OZE. Wartość odpisu dotyczącego źródeł konwencjonalnych wynika z utrzymującego się niekorzystnego trendu w zakresie cen energii elektrycznej i przewidywanej wyższej podaży energii ze źródeł konkurencyjnych wobec krajowej energetyki węglowej – poinformował Tauron.

– Jednocześnie w założeniach do prognoz ujęto szacowany wpływ wprowadzenia mechanizmu tzw. rynku mocy. Powyższe uwarunkowania rynkowe wpływają z jednej strony na zmniejszenie przepływów pieniężnych tworzących wartość odzyskiwalną poszczególnych jednostek, z drugiej natomiast powodują odwrócenie utworzonych wcześniej odpisów z tytułu utraty wartości aktywów związanych z wytwarzaniem energii elektrycznej i ciepła – dodano.

Raport Tauronu za I połowę 2016 r. zostanie opublikowany 17 sierpnia.