OECD: Maleje emisyjność polskiej gospodarki. O konferencji PISM

2 czerwca 2015, 08:36 Alert
Entrance_to_the_OECD_Conference_Centre_April_2014

(Krzysztof Kokoszczyński/EurActiv.com)

Spada poziom emisji CO2 per capita w Polsce i jest już poniżej średniej państw OECD. Za to zanieczyszczenie polskich miast jest bliższe Turcji czy Korei Płd., niż sąsiadującej Słowacji – pokazuje raport OECD360. Wyniki raportu, który przedstawia dane z dziedzin od edukacji przez środowisko po oszczędności obywateli, są głównie pozytywne, choć nadal w kilku kategoriach Polska odstaje od średniej.

OECD opublikowała dane o Polsce w ramach tegorocznej edycji raportu OECD360 (raporty dla wszystkich państw, w tym Polski, dostępne TUTAJ), prezentującej dane z najważniejszych publikacji sektorowych i tematycznych OECD. Pozwalają one na szybką ocenę stanu gospodarki i jakości życia w danym kraju oraz na łatwe porównanie między poszczególnymi państwami OECD.

Pozytywy

Wyniki Polski na tle OECD są zróżnicowane. W wielu kategoriach w ujęciu historycznym widać, że nasz kraj goni kraje rozwinięte – ale nadal zdarzają się poważne różnice in minus.

Gospodarczo PKB Polski cały czas rośnie. Wzrostu nie zatrzymał kryzys gospodarczy z 2008 r. (ani wcześniejsze), lecz sam PKB cały czas jest poniżej średniej wśród krajów OECD. W Polsce wyniósł on w 2013 r. (wszystkie dane za OECD) 23 667 dolarów per capita, a średnia dla OECD w tym samym roku wyniosła 37 986 dolarów na głowę – czyli 160 proc. polskiego PKB per capita.

Gospodarstwa domowe w ostatnich latach też poczyniły postęp. W 2012 r. ich zadłużenie obniżyło się w porównaniu do 2011 r. do poziomu 58,8 proc. ich dochodu. Wzrosły także oszczędności – średnio odkłada się 2,6 proc. dochodu.

Ekologicznie

Ekologicznie Polska także nie wypadła najgorzej. Emisja CO2 liczona w tonach na osobę w Polsce spada i w 2012 r. była poniżej 8 t na głowę. Jest to wynik poniżej średniej OECD, gdzie wynosi on 10 t na głowę. W 2012 r. przekroczyliśmy też średnią OECD pod względem energii produkowanej ze źródeł odnawialnych – w Polsce to było ok. 8,5 proc. całej wytworzonej energii, a w całym OECD – ok. 8 proc.

Również w wytwarzaniu śmieci Polska znajduje się poniżej średniej OECD. W 2012 każdy Polak wyprodukował ich 310 kg przy średniej dla OECD 530 kg.

Negatywy

Jednak nie cały obraz Polski jest tak pozytywny. Autorzy raportu zwracają uwagę, że zanieczyszczenia powietrza w polskich miastach są bliższe wynikom osiąganym przez Turcję czy Koreę Płd., daleko nam nawet do naszych najbliższych sąsiadów ze Słowacji.

Mimo że pod względem części populacji z wyższym wykształceniem Polska znajduje się powyżej średniej OECD, na gorszym poziomie stoi jakość kształcenia. Prof. Katarzyna Żukrowska z SGH zwraca uwagę, że „polski system edukacyjny uczy myślenia odtwórczego, nie analitycznego”. Profesor tłumaczy, że wielu studentów nie jest zainteresowanych analizowaniem czy kontestowaniem wiedzy, jaką się im dostarcza na uczelniach i tylko ją przyswajają bez refleksji.

Przyszłość polskiej gospodarki

Polska gospodarka rośnie m.in. dzięki taniej sile roboczej. Jednak możliwości oferowane przez nią się kończą. Adam Orzechowski z Ministerstwa Gospodarki podkreślił, że polskie firmy w ostatnich czasach dynamicznie zwiększają eksport na rynki wschodzące, więc polskie położenie, cytując Sławomira Mrożka – „na wschód od zachodu, na zachód od wschodu” – może się okazać kluczem do dalszego rozwoju polskiej gospodarki.

By tak się stało, trzeba w to włożyć jednak trochę pracy. Na przeszkodzie stoi m.in. niska rozpoznawalność polskich marek i brak ich promocji przez polskie państwo na wzór tego, jak Niemcy czy Francuzi wspierają produkty i usługi swoich firm.

Innowacyjność potrzebna od zaraz

Orzechowski zwrócił też uwagę, że mimo dobrych wyników polskiej gospodarki, trzeba mieć świadomość wyzwań przed nią stojących, zwłaszcza w perspektywie rewolucji internetowo-cyfrowej. Przetacza się ona obecnie przez światową gospodarkę, a której efektów nie da się jeszcze w pełni przewidzieć. Według Orzechowskiego Polska powinna starać się skupić na korzystaniu z możliwości niesionych przez tę rewolucję oraz dalej pracować nad zwiększaniem innowacyjności.

Z tą diagnozą zgadza się zarówno Żukrowska, jak i dyrektor Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych Sebastian Płóciennik. Zwrócili oni uwagę na kilka sukcesów polskich firm w tych dziedzinach – jak niedawna udana premiera gry „Wiedźmin III” czy Oskar dla filmu „Ida”. Uważają oni, że przy odpowiednim wsparciu i promocji przedsiębiorczości wśród młodych rynek cyfrowy i branża kulturalna mogą być dużą szansą dla polskiej gospodarki.

Artykuł powstał dzięki konferencji PISM „Polska gospodarka 2015 – wnioski z raportu OECD360”