Olechnowicz: CEEP przeciwko nowym celom klimatycznym

19 marca 2014, 12:01 Energetyka
Paweł Olechnowicz

Przewodniczący rady dyrektorów Central Europe Energy Partners ( CEEP) Paweł Olechnowicz wystosował apel do Przewodniczącego Rady Europejskiej Hermana Van Rompuya odnośnie nowych celów polityki klimatyczno-energetycznej.

Szef CEEP zaapelował do Hermana Van Rompuya, aby Rada Europejska na posiedzeniu w dniach 20 i 21 marca br. nie podejmowała decyzji odnośnie energii i klimatu i związanych z nimi nowych celów.

Jak podkreślił Olechnowicz, pakiet regulacyjny dotyczący energii i klimatu do roku 2030 zaproponowany przez Komisję Europejską 22 stycznia br., powinien być przedmiotem dogłębnej dyskusji przez państwa członkowskie, a decyzje w tej sprawie powinny być podejmowane przez nowo wybrany Parlament Europejski, nową Komisję Europejską oraz w nowym układzie przez Radę Europejską.

Jednocześnie CEEP podkreśla, że ostatni kryzys finansowy i ekonomiczny wskazuje na potrzebę redefinicji polityki klimatycznej Unii Europejskiej oraz zharmonizowania jej z polityką ekonomiczna i socjalną UE.

W ocenie tej organizacji obecnie największym wyzwaniem dla UE jest powrót do wzrostu gospodarczego i tworzenie nowych miejsc pracy, a przeszkodą dla osiągnięcia tego celu mogą być rosnące w Europie – w relacji do globalnych konkurentów – ceny energii. CEEP wskazuje również, że zmiany klimatyczne są zjawiskiem globalnym i dlatego trzeba przeciwdziałać im w sposób globalny, oczekując współodpowiedzialności nie tylko ze strony Unii Europejskiej, ale też USA, Chin i Rosji. Postuluje też nowe podejście do ETS-u.

Źródło: CIRE.PL