Olechnowicz: Wzmocnienie pozycji Lotosu oznacza poprawę bezpieczeństwa energetycznego kraju

17 listopada 2014, 11:40 Energetyka

Grupa Lotos SA opublikowała prospekt emisyjny sporządzony w związku z ofertą publiczną akcji z zachowaniem prawa poboru. Środki z emisji zostaną przeznaczone na finansowanie projektu EFRA – budowy instalacji opóźnionego koksowania wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz na zagospodarowanie złóż gazowych na Bałtyku. Cena emisyjna akcji:  18,10 zł, wartość brutto emisji: 995,5 mln zł.

Siedziba Grupy LOTOS.

– Emisja akcji z prawem poboru da Grupie Lotos elastyczność w finansowaniu projektów inwestycyjnych. Dzięki nim Spółka umocni swoją pozycję konkurencyjną w segmencie produkcji i handlu przy jednoczesnym wsparciu dalszego wzrostu segmentu wydobywczego – mówi Paweł Olechnowicz, prezes zarządu Grupy Lotos.

W opinii Pawła Olechnowicza celem realizacji projektu EFRA jest zwiększenie marży rafineryjnej jego firmy.

– Osiągniemy to poprzez wydłużenie ciągu technologicznego, a więc pogłębiony przerób ciężkich frakcji ropy naftowej – twierdzi dalej prezes Grupy Lotos. – Natomiast realizacja projektów na Bałtyku, ma wesprzeć rozbudowę naszego segmentu wydobywczego. Realizacja Projektu EFRA – budowy instalacji opóźnionego koksowania wraz z infrastrukturą towarzyszącą – pozwoli na znaczącą poprawę stopnia przetworzenia ropy. Efektem tego będzie zmniejszenie udziału produktów ciężkich w całkowitej produkcji, skoncentrowanie grupy kapitałowej Lotos na produkcji średnich destylatów oraz produkcja koksu jako ostatniej frakcji. Spółka szacuje, że całkowita wartość EFRA wyniesie ok. 2,34 mld zł. Zamiarem spółki jest przeznaczenie na współfinansowanie projektu środków z emisji w kwocie 350-470 mln zł. Rozpoczęcie produkcji ze złóż planowane jest na przełomie 2017 i 2018 r.

– Już dziś grupa kapitałowa Lotos posiada jedną z najnowocześniejszych i najbardziej efektywnych rafinerii w Europie oraz dysponuje rozbudowaną siecią detaliczną – twierdzi dalej Paweł Olechnowicz. – Realizacja inwestycji, które planujemy przeprowadzić, może zwiększyć potencjał całej grupy kapitałowej i wygenerować dodatkowe przepływy pieniężne. Oznacza to korzyści dla społeczności lokalnych w regionie Pomorza, oraz dla całej Polski. Wzmocnienie pozycji grupy kapitałowej LOTOS oznacza bowiem poprawę bezpieczeństwa energetycznego kraju – wyjaśnia na zakończenie szef Grupy Lotos.

Źródło: Grupa Lotos SA