Udany odwiert OMV w Norwegii. Czy złoże przejmą Rosjanie

7 kwietnia 2016, 13:00 Alert

(OMV/Norweski Dyrektoriat Ropy Naftowej/Bartłomiej Sawicki)

Platforma naftowa w pobliżu Stavanger

Działająca w Norwegii spółka OMV Norge, będąca częścią grupy austriackiego koncernu poinformowała o zakończonych z sukcesem pracach wiertniczych w poszukiwaniu węglowodorów na jednej z koncesji na Morzu Barentsa. Pole naftowe Wisting, jest najdalej wysuniętym na północ złożem ropy naftowej w Norwegii. W zeszłym tygodniu OMV zawarło porozumienie z Gazpromem dotyczące wymiany aktywów wydobywczych. Austriacy zaproponowali Rosjanom złoża w Norwegii, nie wiadomo jednak jakie aktywa przejdą w ręce Rosjan.

Funkcjonująca w Norwegii spółka OMV Norge poinformowała o zakończonych z sukcesem pracach wiertniczych i badaniach na koncesji PL537, leżącej na Morzu Barentsa. Na obszarze pola Wisting, wykonano odwiert Wisting Central II. Badania odwiertu potwierdziły możliwość uruchomienia komercyjnego wydobycia węglowodorów. Podczas przeprowadzonych testów przepływu surowca, osiągnięto wynik ponad 5.000 boe / d. Zdaniem operatora koncesji, oszacowana wielkość wydobywanych zasobów na polu Wisting wynosi od 32 do 80 mln m3 ekwiwalentu ropy naftowej. Jest to już piąty odwiert wykonany na tej koncesji. Co istotne, operator koncesji OMV Norge, w czasie prac nad odwiertem Wisting Central II, wykonał pierwszy na obszarze Morza Barentsa poziomy odwiert, ustanawiając rekord długość odwiertu z łącznym wynikiem 2354 metrów.

Operatorem koncesji PL537 jest OMV Norge, który posiada 25 proc. udziałów w projekcie. Pozostałymi partnerami Austriaków jest Petoro (20 proc.), Idemitsu (20 proc. ), Tullow (20 proc.) oraz Statoil (15 proc.).

Przypomnijmy, że Gazprom oraz austriacki OMV podpisały 1 kwietnia br., drugą umowę w sprawie podstawowych warunków transakcji dotyczącej wymiany aktywów. W dokumencie wskazano listę należących do OMV aktywów, które mają zostać wymienione na 24,98 procent udziałów w projekcie eksploatacji złoża Urgenoj na Syberii. Austriacy zaoferowali Rosjanom złoża w Norwegii. Nie ujawiono no jednak informacji o jakie konkretnie chodzi aktywa. Gazprom będzie teraz analizować aktywa OMV. Nie wykluczone więc, że udziały w koncesji PL537 trafią w rosyjskie ręce.