Opłata OZE będzie dwa razy niższa, by obniżyć wzrost cen energii

30 listopada 2021, 11:00 Alert
Stawki OZE. Grafika: Urząd Regulacji Energetyki
Stawki OZE. Grafika: Urząd Regulacji Energetyki

Urząd Regulacji Energetyki wyliczył wysokość stawki na rzecz promocji Odnawialnych Źródeł Energii na rachunku za energię elektryczną tak, by była dwa razy niższa i wyniosła 90 groszy za MWh w 2022 roku. To kolejna ulga wobec drożyzny na rynku energii.

– Przyszłoroczny spadek stawki opłaty OZE związany jest głównie z wysokimi cenami energii elektrycznej notowanymi na giełdzie, co istotnie wpływa na ograniczenie ujemnego salda, o które wnioskują beneficjenci systemów wsparcia przewidzianych ustawą o odnawialnych źródłach energii – wyjaśnia Rafał Gawin, prezes URE.

Opłata jest pobierana na rachunku za energię elektryczną i finansuje różnicę między ceną energii sprzedanej na rynku a ceną gwarantowaną uzyskaną w aukcjach OZE organizowanych przez URE. Urząd rozlicza saldo w zależności od tego czy wytwórca sprzedaje energię po cenie wyższej czy niższej od gwarantowanej. Jest ono wtedy odpowiednio dodatnie lub ujemne. Wysokie ceny energii na Towarowej Giełdzie Energii ze wskaźnikiem TGE Base około 500-600 zł za MWh pozwalają kumulować znaczne środki do pokrycia salda ujemnego, więc opłata OZE może spaść.

Urząd Regulacji Energetyki/Wojciech Jakóbik

Tarcza antyinflacyjna. Polska obniży ceny gazu, energii i paliw