font_preload
PL / EN
Alert PAP 22 września, 2017 godz. 6:15   
REDAKCJA

Orlen chce składować benzynę w kawernach solnych

Orlen Upstream fot. Orlen Upstream

Przy wykorzystaniu środków unijnych PKN Orlen wraz ze spółką zależną Orlen Laboratorium realizuje projekt, dotyczący rozwoju technologii produkcji benzyny silnikowej, która może być magazynowana przez dłuższy czas w wyeksploatowanych, podziemnych kawernach solnych.

Jak poinformował PKN Orlen, odpowiadając w czwartek na pytania PAP, projekt w szczególności dotyczy opracowania metodyki prognozowania i monitorowania jakości, jak również technologii produkcji benzyny bazowej, kierowanej do długoterminowego składowania w kawernach solnych.

„Projekt obejmuje także opracowanie technologii wytwarzania benzyny motorowej wykorzystującej benzynę bazową po długoterminowym magazynowaniu w kawernach solnych” – wyjaśnił płocki koncern.

PKN Orlen przyznał, że prace prowadzone obecnie wspólnie z Orlen Laboratorium są powiązane z innym projektem, zainicjowanym w Inowrocławskich Kopalniach Soli (IKS) Solino, spółce z grupy płockiego koncernu, gdzie w 2015 r. rozpoczęto testowe magazynowanie benzyny w kawernach solnych. „Oba projekty uzupełniają się i docelowo pozwolą spółce na optymalne wykorzystanie kawern IKS Solino dla długoterminowego magazynowania benzyn w kawernach solnych” – zaznaczył płocki koncern.

Prace nad rozwojem technologii produkcji benzyny silnikowej, która w długich terminach może być magazynowana w wyeksploatowanych kawernach solnych, współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu INNOCHEM. Według PKN Orlen, łączna wartość projektu to ok. 3,67 mln zł.

INNOCHEM to program sektorowy, zainicjowany przez Polską Izbę Przemysłu Chemicznego, a koordynowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Jego celem jest poprawa konkurencyjności na rynkach światowych rodzimego sektora chemicznego poprzez przedsięwzięcia innowacyjne realizowane z podmiotami naukowymi w perspektywie do 2023 r.

Od 2002 r. IKS Solino przechowuje w zaadaptowanych na ten cel wyeksploatowanych już kawernach solnych strategiczne dla Polski zapasy ropy naftowej, a także oleju napędowego i oleju grzewczego. Spółka posiada 57 proc. krajowych pojemności magazynowych ropy naftowej oraz 46 proc. paliw płynnych. Na terenie należącej do niej kopalni w Górze, na głębokości ok. 300-350 metrów pod ziemią, znajduje się 7 kawern na surowiec i 5 kawern na paliwa o łącznej pojemności ponad 6 mln metrów sześc.

IKS Solino rozpoczęły pilotażowy projekt testowego magazynowania benzyny bazowej 95 w podziemnych kawernach solnych pod koniec 2015 r. Spółka podkreślała wtedy, że wcześniejsze prace badawcze oraz praktyczne doświadczenia wyspecjalizowanych podmiotów zagranicznych wskazują, iż składowanie benzyny w kawernach solnych, podobnie jak ropy naftowej, jest bezpieczne zarówno pod względem geologicznym i środowiskowym, a także technologicznym. Podziemne magazyny ropy naftowej i paliw znajdują się m.in. w USA, Niemczech i Francji.

Strategia IKS Solino na lata 2017-21 zakłada m.in. wzrost wydajności podziemnego magazynowania surowca i paliw, zwiększenie produkcji solanki w zależności od potrzeb odbiorców i zwiększenie udziału w segmencie sprzedaży soli. Nakłady na inwestycje z tym związane mają wynieść tam ponad 200 mln zł.

Polska Agencja Prasowa