font_preload
PL / EN
Energia elektryczna Innowacje 20 września, 2018 godz. 6:15   
REDAKCJA

Orlen zbiera doświadczenie w elektromobilności

Kooperation star Tesla Heck ©ORLEN Deutschland GmbH

Podczas trwającego we Wrocławiu IV Kongresu Energetycznego, Katarzyna Sobótka-Demianowska, kierownik zespołu przygotowania projektów energetycznych Orlen, przybliżyła projekt instalacji przez spółkę 150 stacji ładowania samochodów elektrycznych.

Katarzyna Sobótka-Demianowska przypomniała, że Orlen zakończył postępowanie przetargowe na dostawców stacji ładowania samochodów elektrycznych. Producentami ładowarek będą firmy EkoEnergetyka oraz EFACEC. W zakresie postępowania finalizowane są rozmowy z trzecim producentem. Zdaniem Demianowskiej takie rozwiązanie stanowi dywersyfikację ryzyka. – Każdy dostawca daje trochę inny produkt i inną technologię. Orlen chce zaproponować najlepsze rozwiązania dla swoich klientów bezpośrednio po pierwszej fazie projektu – zapewniła kierownik zespołu projektów energetycznych Orlenu.

W swojej wypowiedzi Katarzyna Sobótka – Demianowska wielokrotnie podkreślała, że budowa ładowarek 50, 100, 150 kW jest nowym projektem. Orlen chce zdobyć pierwsze doświadczenia i poznać oczekiwania klientów, a po zakończeniu projektu wybrać najlepsze rozwiązania. – Ładowarki zainstalowane na stacjach Orlenu muszą działać poprawnie. Koncern chce odpowiednio przygotować się do realizacji tego projektu, tak by stacje ładowania działały niezawodnie, były funkcjonalne, a czas reakcji na zgłoszenie potencjalnej awarii krótki – powiedziała.

Katarzyna Sobótka-Demianowska zaakcentowała również, że Orlen postrzega elektromobilność w kilku płaszczyznach. Jest to: infrastruktura, cyfryzacja, digitalizacja, program rozbudowy petrochemii, nowe produkty i materiały, które mogą być wykorzystywane w bateriach lub samochodach.
Na zakończenie Sobótka-Demianowska wymieniła wyzwania jakie Orlen napotkał podczas dotychczasowej realizacji projektu budowania stacji ładowania samochodów elektrycznych. Znalazły się wśród nich: lokalizacja, usytuowanie ładowarek na stacjach paliw, odpowiednie przyłącza zastosowane do ładowarek oraz ilości ładowarek, które można zainstalować w jednej lokalizacji.

– Projekt elektromobilności nauczył grupę cierpliwości i elastyczności – podsumowała swoją wypowiedź Katarzyna Sobótka – Demianowska.

CIRE.PL