Orlen uruchomił kopalnię gazu na Podkarpaciu

19 stycznia 2021, 11:45 Alert
gazziemny

Grupa Orlen uruchomiła na Podkarpaciu pierwszą własną kopalnię gazu ziemnego Bystrowice – czytamy w komunikacie. W tym roku planowane są kolejne odwierty poszukiwawcze.

Gaz na Podkarpaciu

PKN Orlen poinformował, że do systemu przesyłowego z nowego złoża trafiło ponad dwa miliony metrów sześc. surowca. – W strategii Orlen 2030 uwzględniliśmy konsekwentny rozwój własnych złóż gazowych, które w perspektywie dekady będą zaspokajać 20 procent naszego zapotrzebowania. Uruchomienie kopalni gazu Bystrowice jest ważnym krokiem przybliżającym nas do tego celu. Dotychczas w Polsce wydobywaliśmy gaz wspólnie z naszymi partnerami, dziś mamy już doświadczenie i kompetencje, które pozwalają nam na samodzielne poszukiwania i eksploatację złóż – powiedział prezes Daniel Obajtek, cytowany w komunikacie prasowym.

 

 

Grupa podała, że w grudniu 2020 roku w ramach testu produkcyjnego spółka Orlen Upstream uruchomiła wydobycie gazu ziemnego ze złoża Bystrowice. Kopalnia jest obecnie na etapie prób rozruchowych. Po ich zakończeniu i otrzymaniu pozwolenia na użytkowanie, nastąpi formalne zakończenie budowy.

Złoże gazu ziemnego Bystrowice zostało odkryte w październiku 2018 roku przy zastosowaniu najnowszych technik wykonywania zdjęć sejsmicznych oraz interpretacji danych geofizycznych i geologicznych. Dzięki zastosowaniu selektywnego uzbrojenia wgłębnego udostępnione zostały po dwa horyzonty w każdym z odwiertów – z możliwością udostępnienia kolejnych. W 2021 roku na tej koncesji planowane jest wykonanie kolejnego otworu.

CIRE.PL/Polska Agencja Prasowa

Raport DISE: Gaz ziemny będzie paliwem przejściowym w energetyce (INFOGRAFIKA)