Orlen podpisał z Glencore umowy naftowe na prawie 2 mld zł

30 maja 2016, 15:45 Alert

(PKN Orlen)

Rafineria Płocka. Fot. PKN Orlen
Rafineria Płocka. Fot. PKN Orlen

Zarząd PKN Orlen poinformował, że w ramach Grupy Kapitałowej Orlen została zawarta umowa ze spółką z grupy Glencore dotycząca dostaw ropy naftowej. 

Szacunkowa łączna wartość umów zawartych pomiędzy GK Orlen a spółkami należącymi do grupy Glencore w okresie od 11 listopada 2015 roku do 30 maja 2016 roku wynosi około 1,79 mld zł. Umowy pomiędzy Grupą Kapitałową Orlen a grupą Glencore zawierane były na zakup ropy naftowej.

Umową o najwyższej wartości wśród wszystkich umów zawartych pomiędzy Grupą Kapitałową Orlen a grupą Glencore w okresie od 11 listopada 2015 roku do 30 maja 2016 roku jest umowa z 21 kwietnia 2016 roku o wartości około 121 mln zł, zawarta pomiędzy PKN Orlen i Glencore Energy UK Ltd. dotycząca dostaw ropy naftowej do PKN Orlen.

Glencore to szwajcarska spółka zajmująca się handlem surowcami, w tym także ropą naftową. Jest jedną z największych na świecie firm zajmujących się obrotem tzw. “czarnym złotem”.