Jest raport z badań środowiskowych na rzecz offshore Orlenu

23 lipca 2020, 12:30 Alert
oze energetyka energia odnawialna wiatrak

PKN Orlen złożył raport środowiskowy dla morskiej farmy wiatrowej na Bałtyku. Badania trwały 17 miesięcy. Zakończenie tego etapu otwiera drogę do pozyskania pozwolenia na budowę oraz umożliwia uszczegółowienie harmonogramu i warunków technicznych inwestycji.

Eksploatacja i środowisko

PKN Orlen informuje, że wnioski z badań posłużą do zaplanowania procesu realizacji i późniejszej eksploatacji inwestycji w sposób optymalny dla środowiska naturalnego.

W ramach prowadzonych prac badano obszar o łącznej powierzchni 323 km2. Analizie zostały poddane między innymi budowa geologiczna dna morskiego, właściwości chemiczne wód, a także flora i fauna występujące na obszarze planowanej inwestycji. Raport z badań został przekazany do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku i po uprzednich konsultacjach dokumentu z interesariuszami, w tym stroną społeczną, będzie podstawą do wydania Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach dla inwestycji.

– Realizacja projektu morskiej farmy wiatrowej jest istotna nie tylko w kontekście strategii Orlen, zakładającej rozwój nisko- i zeroemisyjnych źródeł wytwarzania, ale także w procesie transformacji polskiej energetyki. Blisko 1,2 GW mocy zainstalowanej na Bałtyku, wraz z planowanymi przez nas inwestycjami w aktywa gazowe, trwale zmieni miks energetyczny w Polsce, zapewniając stabilność dostaw, przy znaczącej redukcji emisji. Zakończenie badań środowiskowych i złożenie raportu dla morskiej inwestycji jest milowym krokiem, który otwiera nam drogę do głębokich zmian w polskim systemie elektroenergetycznym – powiedział Daniel Obajtek, prezes zarządu PKN Orlen.

Badania środowiskowe prowadzono od października 2018 do lutego 2020 roku. Na potrzeby analizy jakości wód powierzchniowych i przydennych, w trakcie projektu pobrano i zbadano prawie 5000 litrów wody morskiej. Na podstawie pobranych próbek określono m.in. zakwaszenie, zawartość zawiesiny, warunki tlenowe oraz obecność substancji szkodliwych.

Na podstawie zgromadzonych danych możliwe będzie stworzenie wstępnego planu rozmieszczenia turbin oraz wstępne określenie optymalnego rodzaju i wielkości ich konstrukcji wsporczych.

Budowa morskiej farmy wiatrowej jest jednym z kluczowych projektów rozwojowych PKN Orlen wpisującym się w strategię koncern, zakładającą inwestycje w nisko- i zeroemisyjne źródła wytwarzania. Prace nad rozwojem morskiej energetyki wiatrowej koncern prowadzi poprzez spółkę Baltic Power, która posiada koncesję na budowę farm wiatrowych o maksymalnej łącznej mocy do 1,2 GW. Jej obszar, o łącznej powierzchni ok. 131 km2, zlokalizowany jest ok. 23 km na północ od linii brzegowej Morza Bałtyckiego, na wysokości Choczewa i Łeby. Koncern posiada warunki przyłączenia farmy do sieci oraz jest w trakcie procesu pozyskiwania partnera branżowego i doradcy technicznego do realizacji inwestycji.

PKN Orlen/Bartłomiej Sawicki