Orlen cały czas liczy straty za zanieczyszczoną ropę z Rosji

24 października 2019, 13:30 Alert
PKN Orlen
PKN Orlen fot. BiznesAlert.pl/Bartłomiej Sawicki

– Cały czas szacujemy starty związane z dostawami zanieczyszczonej ropy z Rosji. Podanie pełnej kwoty roszczeń będzie możliwe po sprawdzeniu stanu instalacji. Ich wysokość zostanie wyliczona do końca 2019 roku – stwierdził Zbigniew Leszczyński, członek zarządu ds. rozwoju PKN Orlen, odpowiadając na pytanie BiznesAlert.pl.

W połowie czerwca prezes spółki Daniel Obajtek poinformował, że Rosjanie uznali prawo do odszkodowania za przesył zanieczyszczonej ropy. Orlen zamierza domagać się rekompensaty również za ograniczone dostawy surowca. Dotychczas spółka nie podała konkretnych kwot.

– Nasze roszczenia możemy podzielić na dwa elementy: ilościowy, czyli roszczenia za niedostarczoną ropę, oraz jakościowe, czyli za dostawy zanieczyszczonej ropy. Co do kwestii ilościowych nasze roszczenia zostały już złożone i częściowo otrzymaliśmy odszkodowania. Jeżeli chodzi o dostawy zanieczyszczanej ropy to proces jest już bardziej skomplikowany. Oprócz tego, że ponieśliśmy wyższe koszty przerobu i musieliśmy sięgnąć po zapasy obowiązkowe. Pracowaliśmy zgodnie z planem, sprzedawaliśmy nasze produkty zgodnie z założonym planem. Zabezpieczyliśmy Polskę jeżeli chodzi o popyt i podaż na paliwa. Wysokość odszkodowań będzie wyliczona do końca roku. Jesteśmy na etapie planowanych postojów i remontów. Musimy oszacować w jakim stopniu pogorszył się stan naszych instalacji. Wtedy będziemy mogli oszacować kwotę roszczeń – powiedział Leszczyński.

Informacje o przesyle zanieczyszczonej ropy rurociągiem Przyjaźń pojawiły się 19 kwietnia. Białoruś, Ukraina oraz Polska, w celu ochrony systemu przesyłowego i instalacji rafineryjnych, wstrzymały odbiór ropy przesyłanej Przyjaźnią. Dostawy do Polski zostały wznowione 9 czerwca. Odszkodowania będzie domagać się również Grupa LOTOS. Przedstawiciele gdańskiego koncernu podkreślili, że dokładna kwota roszczeń ma być znana do końca tego roku.

Piotr Stępiński

Obajtek: Orlen uzyskał część odszkodowań od Rosjan za niedostarczoną ropę (ROZMOWA)