font_preload
PL / EN
Alert 16 lipca, 2018 godz. 11:45   
REDAKCJA

Orlen szuka węglowodorów na Podkarpaciu

ORLEN Odwiert. fot. PKN Orlen

Spółka ORLEN Upstream rozpoczęła prace wiertnicze w województwie podkarpackim. W ramach operacji zaplanowanych na obszarze projektowym Miocen, odwiercony zostanie otwór Bystrowice-OU1K. Jest to jeden z trzech projektów realizowanych w południowo-wschodniej Polsce.

Otwór Bystrowice-OU1K znajduje się we wsi Więckowice, w gminie Roźwienica, w województwie podkarpackim. Będzie to pierwszy odwiert wykonywany przez ORLEN Upstream na terenie koncesji Siennów-Rokietnica, wchodzącej w skład projektu Miocen. Jego planowana głębokość wyniesie 2150 metrów TVD*/2183 metrów MD**, a prace potrwają około 80 dni.

– Projekt Miocen, który jest położony w obrębie małopolskiej prowincji naftowej, to jeden z kilku projektów prowadzonych przez ORLEN Upstream w Polsce. Obszar ten posiada długą historię naftową, a wcześniej udokumentowane w pobliżu złoża gazu ziemnego potwierdzają duży potencjał poszukiwawczy – powiedział Janusz Radomski, Prezes Zarządu ORLEN Upstream.

Koncesja Siennów-Rokietnica (nr 8/2015/p) położona jest w południowo-wschodniej części zapadliska przedkarpackiego i tworzy samodzielny projekt Miocen. Została ona udzielona przez Ministerstwo Środowiska na rzecz ORLEN Upstream pod koniec 2015 roku. Na jej terenie w 2016 roku przeprowadzone zostało badanie sejsmiczne Bystrowice SWATH 3D. Uzyskane dane – uzupełnione o archiwalne informacje geologiczne – pozwoliły na wytypowanie lokalizacji odwiertu Bystrowice-OU1K.

Miocen to jeden z trzech projektów w południowo-wschodniej Polsce, w które zaangażowany jest ORLEN Upstream. Spółka prowadzi prace jeszcze w ramach samodzielnego projektu Karpaty oraz wspólnego z PGNiG projektu Bieszczady.

* TVD (true vertical depth) – całkowita pionowa głębokość otworu mierzona od powierzchni ziemi do dna otworu.
** MD (measured depth) – rzeczywista długość otworu mierzona od powierzchni ziemi do dna otworu, uwzględniająca krzywiznę odwiertu.

PKN Orlen