Ósmego lipca protest sprzedawców oleju opałowego

6 lipca 2015, 15:54 Alert
Ropa 1

(PIPP)

Krajowy Komitet Dystrybutorów Lekkiego Oleju Opałowego 8 lipca 2015 r. organizuje w Warszawie  kolejny protest  środowiska sprzedawców oleju opałowego.

Akcja protestacyjna będzie miała formę pikiety przed gmachem Sejmu RP. Sprzedawcy oleju opałowego złożą petycje do Pani Marszałek Sejmu oraz do Przewodniczących Kół Poselskich. Ok. 1230 nastąpi przemarsz pod gmach Ministerstwa Sprawiedliwości. Tam zostanie złożona petycja z postulatami do posłów, Ministra Sprawiedliwości, Prokuratora Generalnego, Ministra Finansów oraz Prezesa NSA.

Sprzedawcy LOO postulują, by postępowania sądowo-administracyjne zakończone niekonstytucyjnymi wyrokami rujnującymi firmy zostały wznowione i przeprowadzone ponownie, zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem.

Potwierdzeniem zasadności zarzutów jest wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie SK 12/14, który przyznaje, że zastosowana przez organy podatkowe i sądy administracyjne w tysiącach spraw profiskalna wykładnia przepisów akcyzowych na olej opałowy narusza zasady państwa prawa i jest niedopuszczalna. Nie zmieniło to jednak strategii działania organów podatkowych.