Czy ostatnia wersja rozporządzenia offshore jest niezgodna z umowami międzynarodowymi? Lewiatan ostrzega

– Projekt rozporządzenia ministra infrastruktury w sprawie oceny wniosków złożonych w postępowaniu rozstrzygającym dotyczący m.in. wymagań, które muszą spełnić firmy inwestujące w morskie farmy wiatrowe, wykluczy zagraniczne i prywatne koncerny z inwestowania w energetykę wiatrową na morzu w Polsce – uważa Konfederacja Lewiatan. Konfederacja apeluje o ponowne konsultacje projektu rozporządzenia, tym bardziej, że zdaniem organizacji, … Czytaj dalej Czy ostatnia wersja rozporządzenia offshore jest niezgodna z umowami międzynarodowymi? Lewiatan ostrzega