Otwarto oferty w przetargu na budowę trasy S7

22 lipca 2015, 07:10 Drogi
4-23

W przetargu na dwa odcinki drogi ekspresowej S7 między Koszwałami a Elblągiem oferty złożyło łącznie dziewięciu oferentów. W dniu 21.07.2015 r. otwarto oferty na dwa odcinki drogi ekspresowej S7 między Koszwałami a Kazimierzowem koło Elbląga.

Na odcinek nr 1, Koszwały – Nowy Dwór Gdański zamawiający przeznaczył 1.572.957.950,96 zł. Oferty złożyli:
 1. Metrostav a.s. – 1.642.440.944,84 zł.
 2. Konsorcjum firm: Bilfinger Infrastructure S.A., Gülermak Agır Sanayi Unsaat ve Taahhüt A.S. – 1.791.276.811,11 zł;
 3. Konsorcjum firm: Mostostal Kraków S.A. (Lider), Ferrovial Agroman S.A.(Partner) – 1.792.095.526,39 zł;
 4. Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Robót Mostowych „Mosty–Łódź” S.A. (Lider), Firma „Gotowski” Budownictwo Komunikacyjne i Przemysłowe Spółka z o.o. (Partner) – 1.898.737.089,47 zł;
 5. Impresa Pizzarotti & C.S.p.A. – 2.350.790.490,31 zł;

Wizualizacja odcinka nr 1

Na odcinek nr 2, Nowy Dwór Gdański – Kazimierzowo (Elbląg) zamawiający przeznaczył 1.452.939.798,92 zł. Oferty złożyli:

 1. Budimex SA – 1.576.393.813,69 zł;
 2. Salini Impregilo S.p.A. – 1.607.158.790,86 zł;
 3. Konsorcjum firm: Strabag Sp. z o.o. (Lider), Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o. z (Partner) – 1.635.712.861,65 zł;
 4. Konsorcjum firm: PORR (Polska) SA (Lider), PORR BAU GMBH (Partner) – 1.690.768.197,61 zł.

Wizualizacja odcinka nr 2

Wszystkie oferty mają czas realizacji określony na 27 miesięcy i 10 lat gwarancji na wybrane elementy infrastruktury.

Zdjęcie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Zdjęcie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Firmy i konsorcja mogły złożyć ofertę tylko na jedno z dwóch zadań. O wyborze ofert będą decydowały trzy kryteria: cena – 90%, termin realizacji – 5% (między 27-30 miesięcy) oraz długość gwarancji na wybrane elementy infrastruktury (od 5 do 10 lat).

Droga ekspresowa S7 będzie dwujezdniową drogą ekspresową o długości przeszło 40 km. Początek projektowanej trasy zlokalizowany jest w miejscowości Koszwały i dowiązany jest do oddanej do użytku w 2012 r. Południowej Obwodnicy Gdańska. Koniec projektowanej trasy będzie w miejscowości Kazimierzowo i jest dowiązany do istniejącej Obwodnicy Elbląga. Obecna droga krajowa nr 7 jest jednym z ważniejszych elementów infrastruktury drogowej zarówno w Polsce, jak i w sieci dróg o znaczeniu międzynarodowym (E77). Projektowany odcinek drogi krajowej S7 od Gdańska do Elbląga leży w europejskim korytarzu transportowym IA Ryga – Kaliningrad – Elbląg – Gdańsk (Via Hanzeatica) oraz w korytarzu z Gdańska przez Warszawę do Odessy (Via Intermare).
Parametry techniczne drogi ekspresowej S7:

 • Klasa techniczna – S,
 • Przekrój – 2/2 (przekrój docelowy – 2/3),
 • Vp – 100 km/h Szerokość jezdni – 2×7,00 m
 • Szerokość jezdni docelowa – 2×10,50 m
 • Szerokość pasa awaryjnego – 2×2,50 m
 • Docelowa szerokość pasa rozdziału – 5,00 m (w tym opaski 2×0,50 m)
 • Szerokość pobocza gruntowego – 2×0,75 m

W projekcie przewidziano budowę czterech węzłów:

 • Cedry Małe (przesunięcie likwidowanego węzła „Kiezmark”),
 • Dworek,
 • Ryki,
 • Elbląg-Zachód.

Źródło: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad