OZE komplikuje życie operatorom sieci. PSE testuje kombajn, który to zmieni

8 grudnia 2017, 14:15 Energetyka
pse
Siedziba PSE. fot. Wikimedia Commons

Polskie Sieci Elektroenergetyczne chcą przygotować się na wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w polskich źródłach wytwarzania. Pracują nad rozwiązaniami, które zneutralizują destabilizujący wpływ OZE na sieć elektroenergetyczną.


8 grudnia 2017 roku na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, odbyła się XIII Międzynarodowa Konferencja Power Ring. Wydarzenie to zorganizowano pod patronatem Ministra Energii Krzysztofa Tchórzewskiego, Sekretarza Stanu i Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Klimatycznej w Ministerstwie Środowiska Pawła Sałka oraz Przewodniczącego Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ „Solidarność” Kazimierza Grajcarka. Patronem medialnym wydarzenia było portal BiznesAlert.pl. Konferencję prowadził Bartosz Derski, redaktor portalu WysokieNapięcie.pl.

OZE komplikuje życie

Leszek Jesień, dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej PSE powiedział, że polska energetyka powinna przygotować się do zmian, które wprowadzi pakiet zimowy, czyli zestaw nowych regulacji unijnych.

W czasie wystąpienia wyszedł on z założenia, że ilość energii z OZE będzie szybko rosła i osiągnie poziomy trudne do określenia. Dodał, że przemiany w energetyce będą determinować zmiany regulacyjne, które wpłyną również na zdolność rozprowadzenia i pewność dostarczenia energii. – Niepewność zmieni się ze względu na pewność w dostarczeniu energii, a także na efekt zwiększenia krzywej zapotrzebowania, ale również wskutek przerodzenia się części z nas z producentów, także w jej wytwórców. Te założenia niepewności skomplikują nam życie – powiedział.
– W Strategii przyjęliśmy, że musimy się zmieniać. Jeśli tego nie będziemy robić, nie będziemy w stanie wykonywać naszych funkcji – powiedział o Polskich Sieciach Elektroenergetycznych. Przedstawił trzy przedsięwzięcia o charakterze badawczym, rozwojowym, oddziaływające na sieć najwyższych napięć, na sieć dystrybucyjną, elastyczność. – One pozwolą nam odpowiedzieć na wyzwania dotyczące niepewności – przekonywał.

Polsko-japoński kombajn

W tym kontekście wspomniał o współpracy z Japonią. Japońska instytucja rządowa NEDO, Hitachi, Hitachi Chemical, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Polskie Sieci Elektroenergetyczne, Energa Operator i Energa Wytwarzanie, przy wsparciu Ministerstwa Energii, ogłosiły przeprowadzenie demonstracyjnego projektu budowy inteligentnych sieci. Celem jest przetestowanie na wydzielonym obszarze Krajowego Systemu Elektroenergetycznego automatyki odciążającej sieć elektroenergetyczną (SPS) oraz hybrydowego magazynu energii elektrycznej (BESS). Zaproponowane w projekcie rozwiązanie wykorzystuje japońską technologię automatyk systemowych oraz hybrydowy magazyn energii elektrycznej (BESS).

Dodał, że aby uporać się ze zwiększonym obciążeniem sieci, niezbędna będzie modernizacja i rozbudowa sieci. Powiedział, że jego firma musi przystosować się do odpowiedniego zarządzania znaczącą generacją ze źródeł odnawialnych, w szczególności energetyki wiatrowej, a polsko-japoński projekt baterii może to ułatwić. – Ten kombajn, rozumiany jako farma wiatrowa, przyłącze oraz zestaw kontroli i regulacji, może być w stanie niwelować negatywne skutki dla systemu przesyłowego – powiedział. Wymienił także projekt rynku bilansującego. – Naszym zdaniem w przyszłości dominować będzie rynek bilansujący się, a nie rynek dnia bieżącego czy rynek dnia następnego. Kształt rynku bilansującego powinien być taki, aby jak najbardziej odzwierciedlał ograniczenia w systemie wynikające z miejsca wytwarzania, rodzaju wytwarzania oraz kosztów, które w zakresie dostaw energii pojawią się w sieci.

Uelastycznić sieć

Jako trzeci element wspomniał on także realizację projektu badawczego o nazwie „Pan-European system with an efficient coordinated use of flexibilities for the integration of a large share of RES”, prowadzonego przez konsorcjum EU-SysFlex. W celu realizacji projektu PSE podpisały umowę o budowie konsorcjum z 33 partnerami z piętnastu krajów.

Celem projektu jest opracowanie zasad zarządzania pracą systemu elektroenergetycznego w warunkach dużego udziału generacji OZE. Według gościa konferencji chodzi o określenie wymagań w zakresie modyfikacji istniejących i wprowadzenia nowych usług systemowych oraz dokonanie analizy rozwiązań rynkowych wymaganych dla zapewnienia możliwości efektywnego pozyskania nowych usług systemowych.
– W ramach pracy badawczej zostaną wykonane symulacje wprowadzenia nowych usług systemowych do operacyjnego zarządzania systemem elektroenergetycznym. Mają także za zdanie opracowane zasady zarządzania przepływem informacji wymaganym dla zapewnienia efektywnego działania nowych usług systemowych – poinformował Jesień. Dodał, że chodzi o poszukiwanie w systemie jak największej elastyczności za pomocą odpowiednio zdefiniowanych instrumentów.