OZE w 2023 roku osiągnęła rekordowy udział w światowej produkcji energii elektrycznej

8 maja 2024, 10:00 Alert

Według najnowszego raportu think tanku Ember, 2023 rok był przełomowy dla energetyki odnawialnej, która osiągnęła rekordowy udział wynoszący 30 procent w światowej produkcji energii elektrycznej. To oznacza znaczący krok w kierunku globalnego celu potrojenia mocy odnawialnych źródeł energii do 2030 roku, ustalonego przez ponad 100 krajów na ubiegłorocznym COP28.

Elektrownia Wiatrowa Tyligulska należaca do DTEKu. Źródło: DTEK

Wzrost mocy z fotowoltaiki zwłaszcza w Chinach, odgrywa kluczową rolę w osiągnięciu tego celu. Ekspertów branżowych zaniepokoiły jednak problemy związane z przyłączami do sieci i pozwoleń na nowe projekty. Jednakże, zgodnie z raportem Global Electricity Review opublikowanym przez Ember, ponad połowa globalnych przyrostów mocy fotowoltaicznej i wiatrowej miała miejsce w zeszłym roku w Chinach, co przyczyniło się do wzrostu produkcji energii słonecznej o 23,2 procent i energii wiatrowej o 9,8 procent na całym świecie.

Dalszy rozwój odnawialnych źródeł energii przewiduje także spadek produkcji energii z paliw kopalnych o 2 procent w 2024 roku, co sprawi, że udział produkcji energii elektrycznej z paliw kopalnych będzie stanowił mniej niż 60 procent światowej produkcji po raz pierwszy od co najmniej 2000 roku.

Raport wskazuje, że trwały spadek wykorzystania paliw kopalnych w sektorze energetycznym na poziomie globalnym jest nieunikniony, co przyniesie za sobą również spadek emisji gazów cieplarnianych w tym sektorze.

Reuters / Mateusz Gibała