Ozon: Koncesja na złoże węgla Bzie-Dębina jest kluczowa dla spółki

29 maja 2019, 11:00 Alert
koksownia-debiensko
Koksownia Dębieńsko / fot. JSW

Decyzja ministra środowiska o przyznaniu Jastrzębskiej Spółce Węglowej koncesji na wydobywanie węgla ze złoża Bzie Dębina 1-Zachód jest kluczowa dla rozwoju będącej w budowie kopalni Bzie-Dębina oraz dla całej spółki – ocenił w środę prezes JSW Daniel Ozon.

Od 11 lat firma ma już koncesję na sąsiednie złoże Bzie-Dębina 2-Zachód, gdzie zasoby węgla szacowane są na 114 mln ton. W drugiej części złoża, na które koncesja została udzielona w ostatnich dniach, jest ok. 71,5 mln ton węgla. Około 95 proc. zasobów w obu złożach Bzie-Dębina stanowi węgiel koksowy typu 35 – to najlepszy węgiel do produkcji koksu, osiągający najwyższe ceny. Będąca w budowie kopalnia Bzie-Dębina na początku tego roku została wydzielona ze struktur kopalni zespolonej Borynia-Zofiówka-Jastrzębie. Pierwsza tona węgla z nowej kopalni ma być wydobyta w 2022 roku. Uruchomienie zakładu znacząco zwiększy zdolności produkcyjne JSW. Kopalnia ma docelowo dostarczać ok. 2,5 mln ton węgla koksowego rocznie. Jej żywotność oceniana jest na co najmniej 30 lat.

„Bogata baza zasobowa decyduje o wartości każdej spółki surowcowej, dlatego tak ważne jest jej ciągłe poszerzanie” – zaznaczył prezes Ozon. Strategia JSW zakłada zwiększenie wydobycia węgla w kopalniach spółki z ponad 15 mln ton w roku ubiegłym do 18 mln ton w roku 2030. Około 80 proc. wydobycia ma wówczas stanowić węgiel koksowy, w którym specjalizuje się JSW. Koncesja ministra środowiska na wydobywanie węgla kamiennego i metanu jako kopaliny towarzyszącej ze złoża Bzie Dębina 1-Zachód została udzielona do końca 2051 roku. Złoże o powierzchni 12,2 km kw. leży na terenie Jastrzębia-Zdroju oraz sąsiednich gmin Zebrzydowice i Pawłowice. Starania o koncesję trwały wiele lat.

Na początku tego roku JSW wydzieliła w swojej strukturze nowo budowaną kopalnię pod nazwą – od nazwy złoża węgla – Bzie-Dębina. Zmiana ma przyspieszyć prace zmierzające do rozpoczęcia wydobycia węgla koksowego z tego złoża, wcześniej należącego do kopalni zespolonej Borynia-Zofiówka-Jastrzębie. Na przełomie grudnia i stycznia dwa z pięciu otworów badawczych, wykonywanych od października ub. roku przez JSW w złożu Bzie-Dębina 2-Zachód, dotarły do pokładów węgla. Docelowo każdy z pięciu otworów sięgnie głębokości 1,3 tys. metrów. Rdzeń z pokładów węgla uzyskany podczas wiercenia trafił do Centralnego Laboratorium Pomiarowo-Badawczego JSW, gdzie badania potwierdziły wysokie parametry jakościowe surowca.

Obecnie, niezależnie od odwiertów, prowadzone są roboty korytarzowe udostępniające pokłady węgla. Dla usprawnienia procesów technologicznych konieczne jest także wyposażenie szybu zjazdowo-materiałowego we wszystkie niezbędne urządzenia. Ponadto, aby poprawić wentylację, trzeba wybudować szyb wentylacyjny oraz całą niezbędną infrastrukturę kopalni – za wyjątkiem zakładu przeróbczego, ponieważ urobek z nowej kopalni trafi do zmodernizowanego zakładu przeróbki kopalni Zofiówka.

Polska Agencja Prasowa