Palowski: Bez reform nastąpi krach europejskiego przemysłu obronnego

23 września 2013, 12:08 Bezpieczeństwo

– Malejące wydatki obronne oraz wewnętrzna konkurencja mogą doprowadzić do trwałej utraty konkurencyjności przedsiębiorstw europejskiego przemysłu obronnego. Jeżeli nie zostaną wdrożone konieczne reformy, za kilkanaście czy kilkadziesiąt lat przemysł rozwiniętych krajów europejskich nie będzie w stanie oferować sprzętu wojskowego i uzbrojenia opartego o najnowsze technologie – pisze Jakub Palowski na portalu Defence24.pl.

Palowski przypomina, że wątpliwości co do konkurencyjności europejskiego przemysłu obronnego zostały podniesione w artykule Marco Guilio Barone, opublikowanego niedawno przez think – thank International Security Observer (ISO). Wśród przyczyn takiego stanu rzeczy są m.in.: drastyczne ograniczenie wydatków, spowodowane przez kryzys finansowy wśród państw unijnych, rozproszenie wysiłków eksportowych i badawczych, podejmowanych w Europie oraz znacznie mniejszy – w porównaniu z firmami z USA – potencjał eksportowy przedsiębiorstw europejskich.

– Dodatkowo, stopniowo rośnie udział w rynku państw rozwijających się, jak Chiny, Indie czy Turcja. Należy oczekiwać, że polityka przemysłowa tych państw, zakładająca transfer technologii na szeroką skalę, przy jednoczesnym nacisku na pozyskiwanie zdolności do tworzenia własnych rozwiązań technicznych doprowadzi w końcu do stopniowej utraty przewagi technologicznej państw zachodniej Europy – pisze Jakub Palowski.

Jego zdaniem, w celu zachowania potencjału przemysłowo – obronnego Europy, konieczne jest zahamowanie cięć w wydatkach, a także dążenie do konsolidacji wysiłków badawczo – rozwojowych, produkcyjnych i eksportowych w większym zakresie.

– To wszystko wymaga woli politycznej do podjęcia decyzji, które mogą być negatywnie odczytane przez opinię publiczną. Jednakże, brak reform najprawdopodobniej doprowadzi do trwałej utraty potencjału przez przemysł obronny w zachodniej Europie – konkluduje autor.

Źródło: Defence24.pl