Franciszek: Nie można negować globalnego ocieplenia

16 listopada 2017, 13:45 Alert
Papież Franciszek

Nie można dłużej negować faktu globalnego ocieplenia – napisał papież Franciszek w liście, odczytanym podczas konferencji klimatycznej w Bonn. Przestrzegł przed „niegodziwymi” postawami w kwestiach klimatu, wymieniając wśród nich obojętność.

List papieża do uczestników COP23

W rozpowszechnionym w czwartek przez Watykan przesłaniu do premiera Fidżi Franka Bainimaramy, przewodniczącego 23. sesji konferencji w Bonn, papież podkreślił: „Musimy unikać czterech niegodziwych postaw, które z pewnością nie pomagają uczciwym poszukiwaniom i szczeremu, produktywnemu dialogowi na temat przyszłości naszej planety”. Jako postawy te wskazał: „negowanie problemu, obojętność, wygodną rezygnację i ślepą wiarę w rozwiązania techniczne”.
Nawiązując do obrad, których celem jest opracowanie reguł i mechanizmów realizacji paryskiego porozumienia klimatycznego, Franciszek zaznaczył, że konieczne jest „zachowanie woli współpracy”.”Pragnę powtórzyć naglącą zachętę do odnowienia dialogu o tym, jak budujemy przyszłość planety” – dodał.

Apelując o zjednoczenie wysiłków, zauważył: „Wyzwania środowiskowe, jakie przed nami stoją i ich ludzkie korzenie dotyczą i dotykają nas wszystkich”.

„Niestety wiele wysiłków na rzecz znalezienia konkretnych rozwiązań kryzysu ekologicznego zostało zmarnowanych” – ocenił Franciszek.

Papież podkreślił wagę Porozumienia Paryskiego

Wyraził przekonanie, że „historyczne porozumienie paryskie” wskazuje „jasną drogę przemian w kierunku modelu rozwoju gospodarczego, opartego na niskim lub zerowym wykorzystaniu węgla i zachęca do solidarności, kładąc nacisk na silne związki istniejące między walką ze zmianami klimatycznymi i z ubóstwem”.
Papież zaapelował o większe zaangażowanie ze strony poszczególnych krajów w obliczu kryzysu klimatycznego. Niektóre z nich, dodał, powinny objąć „przewodnią rolę w procesie przemian, mając na sercu potrzeby najsłabszej ludności”.”Nie można ograniczać się wyłącznie do wymiaru ekonomicznego i technologicznego; rozwiązania techniczne są konieczne, ale niewystarczające. Niezbędne i obowiązkowe jest także uważne branie pod uwagę aspektów i przyczyn etycznych i społecznych” – napisał Franciszek.

Zaapelował o uważną edukację i nowy styl życia pod znakiem „integralnej ekologii”. Konieczna jest zdaniem papieża „odpowiedzialna świadomość” w podejściu do wspólnego domu, jakim jest środowisko naturalne.

Franciszek wezwał do przyspieszenia podejmowania „naprawdę skutecznych decyzji”, by zwalczać zmiany klimatyczne.

Polska Agencja Prasowa