Parkiet: Rośnie zależność Polski od importu węgla

19 lutego 2018, 06:45 Alert

W ubiegłym roku do Polski sprowadzono z zagranicy o 60 proc. więcej węgla kamiennego niż rok wcześniej – informuje „Parkiet powołując się na dane Eurostatu.

fot. pixabay.com

Jak czytamy w gazecie giełdy, w 2017 roku import węgla do Polski był na poziomie 13,3 mln ton, co oznacza wzrost o 60 proc. Jednocześnie dziennik zwraca uwagę, że 65 proc. węgla, które trafiło do nas z zagranicy, pochodziło z Rosji.

„Parkiet” zwraca również uwagę, że wzrost importu to efekt spadającej produkcji w kraju, która w ubiegłym roku była o 6,5 proc. niższa niż rok wcześniej i wyniosła 65,8 mln.

Cytowany przez dziennik analityk DM BZ WBK Paweł Puchalski ocenia, że mając na uwadze realizowane inwestycje w energetykę węglową należy spodziewać się utrzymania popytu na węgiel w Polsce na dotychczasowym poziomie. W jego ocenie, biorąc pod uwagę możliwości wydobywcze polskich kopalni, w najbliższych latach import węgla utrzyma się na podobnym poziomie.

„Parkiet” zwraca również uwagę, że dobra koniektura na rynku węgla zachęca inwestorów do realizacji projektów wydobywczych. Dziennik pisze o próbach powrotu do wydobycia w kopalniach Krupiński i Makoszowy. Jednak według nieoficjalnych źródeł gazety giełdy, Ministerstwo Energii jest do nich sceptycznie nastawione miedzy innymi ze względu na obawy o stanowisko Komisji Europejskiej, która niedawno zaakceptowała program restrukturyzacji polskiego górnictwa.

Parkiet/CIRE.pl