Parkiet: Spada przyrost mocy OZE

18 grudnia 2017, 07:00 Alert

Moc odnawialnych źródeł energii w Polsce wzrosła o 122 MW podaje „Parkiet” powołując się na nieopublikowany raport Urzędu Regulacji Energetyki odnośnie krajowego potencjału OZE po trzech kwartałach 2017.

Jak wynika informacji gazety giełdy w ciągu dziewięciu miesięcy 2017 roku w Polsce przybyło 81 MW mocy w elektrowniach na biomasę, 41 MW w źródłach wiatrowych, 4,8 MW w elektrowniach słonecznych i 2 MW w biogazowych. Natomiast moc zainstalowana w elektrowniach wodnych spadała o 5,6 MW.

Przypominamy, że po trzech kwartałach 2016 roku moc źródeł OZE wzrosła o prawie 1 411 MW, a największy udział w tym wzroście miały elektrownie wiatrowe, których przybyło prawie 1 206 MW. W źródłach na biomasę w ciągu trzech kwartałów 2016 zainstalowano ok. 150 MW nowych mocy, w słonecznych prawie 26 MW, a biogazowych 20,5 MW. W elektrowniach wodnych przybyło nieco ponad 8 MW nowych mocy.
Jak podaje „Parkiet”, w ciągu trzech kwartałów 2017 r. z OZE wytworzono ponad 9,5 TWh energii elektrycznej (liczone przydzielonymi przez URE certyfikatami pochodzenia), jednocześnie producenci z OZE są w trakcie starania się o przydzielenie certyfikatów dla 2,7 TWh wyprodukowanej energii.

Gazeta giełdy przypomina, że całym 2016 r. z OZE pochodziło 20 TWh energii elektrycznej.

Parkiet/CIRE.pl