Pasikowski: Przewozy Regionalne wnioskują do sądu o zakaz strajku

19 czerwca 2015, 17:01 Infrastruktura

Zarząd Przewozów Regionalnych złożył dziś do sądu wniosek o wydanie postanowienia zakazującego przeprowadzenia strajku zapowiadanego przez związki zawodowe na 29 czerwca 2015 roku. Jest to spowodowane troską o pasażerów oraz kondycją spółki znajdującej się w okresie ostatecznych przygotowań do restrukturyzacji.

Zarząd Przewozów Regionalnych ma wątpliwości co do legalności strajku przede wszystkim ze względu na odległy czas między referendum przeprowadzonym wśród pracowników, w którym wyrazili oni zgodę na tego typu akcję protestacyjną, a planowanym terminem jej przeprowadzenia. Między referendum strajkowym (które odbyło się w dniach 5-26 sierpnia 2013 r.), a akcją strajkową (zaplanowaną na 29 czerwca 2015 r.) upłynęły bowiem niemal dwa lata. Zdaniem władz spółki referendum i akcja strajkowa muszą pozostawać ze sobą w ścisłym związku czasowym. W przeciwnym razie nie można uznać, że zgoda pracowników na akcję strajkową jest aktualna.

Strajk oznacza paraliż komunikacyjny oraz wysokie, niepotrzebne koszty. Jako prezes zarządu Przewozów Regionalnych jestem odpowiedzialny zarówno za naszych pasażerów, jak i zabezpieczenie finansowe spółki. Dlatego dokładam wszelkich starań, by ten strajk się nie odbył. Złożenie wniosku do sądu o wydanie postanowienia o zakazie strajku jest jednym z tych środków – mówi Tomasz Pasikowski, prezes zarządu Przewozów Regionalnych. – Jednocześnie zapewniam, że jesteśmy w stałym kontakcie ze stroną społeczną. Jesteśmy w przededniu naszych ostatecznych ustaleń z marszałkami dotyczących planu restrukturyzacji. Dlatego ważne jest teraz utrzymanie racjonalnego dialogu i powstrzymanie się od tak drastycznych działań, które nie służą zarówno firmie, jak i pasażerom.