Paszko: Uczestnicy rynku energii musazą być świadomi nadchodzących zmian

26 października 2018, 13:15 Energetyka
linie energia elektryczna
Linie wysokiego napięcia. Fot. pixabay.com

– Uczestnicy rynku podejmujący decyzje inwestycyjne, gospodarstwa domowe, czy deweloperzy, muszą podejmować je na podstawie racjonalnych przesłanek. W chwili obecnej nie wiedzą, czego mogą spodziewać się w najbliższych latach, nie wiedzą, jak uczestniczyć w zmianie technologicznej, która w dłuższej perspektywie będzie przyjazna dla odbiorców energii – powiedział dr Piotr Paszko, wiceprezes Dolnośląskiego Instytutu Studiów Energetycznych podczas konferencji EuroPOWER.

– Ciepłownictwo i ogrzewalnictwo są u progu strategicznych i nieodwracalnych zmian wynikających z zaostrzenia polityk w skali globalnej i europejskiej, ale wynikających równie ze zmian technologicznych. Postęp techniczny jest na tyle duży, że doszedł do momentu, w którym stosowane technologie muszą się zmienić. W chwili obecnej w polskim ciepłownictwie dominują technologie z lat 30 ubiegłego wieku – powiedział dr Paszko.

Zwrócił on uwagę na znacznie polityki informacyjnej kierowanej do społeczeństwa, czyli jasnego przekazu, czego uczestnicy runku mogą spodziewać się w najbliższym czasie.

– Przekaz ten powinien docierać zwłaszcza do przedstawicieli władz samorządowych, które są właścicielem znacznej części przedsiębiorstw ciepłowniczych, gdyż tam świadomość tego co wydarzy się w przyszłości i jakie będą potrzeby tego sektora, jest bardzo niewielka. Część przedsiębiorstw ciepłowniczych średnich i małych bywa zaskoczona skalą inwestycji, które muszą w najbliższym czasie podjąć. Często w perspektywie kilku – kilkunastu lat przedsiębiorstwo ciepłownicze zmuszone jest podjąć inwestycje, które podwoją wartość jego aktywów. Świadomi są zwykle tego jedynie menedżerowie tych przedsiębiorstw, czego nie można powiedzieć o ich właścicielach i odbiorcach – powiedział wiceprezes DISE.

– Jeżeli przedsiębiorstwa ciepłownicze musza podejmować znaczne inwestycje, ważne jest, aby nie były podejmowane one jedynie w skali bieżących potrzeb – dodał.

– Cele stawiane ciepłownictwu musze być osiągalne. Często cele takie jak udział kogeneracji, czy OZE, stawiane są przedsiębiorstwom, które nie maja środków i aktywów, aby pomimo mechanizmów wsparcia dokonać udźwignąć ciężar ich realizacji – zakończył swoją wypowiedź dr Piotr Paszko.
CIRE.PL