Pawlak: Dzięki OZE Polska może sama produkować energię na własne potrzeby

3 kwietnia 2014, 12:14 Energetyka
Waldemar Pawlak

Waldemar Pawlak sugeruje, że brak wsparcia dla rozwoju OZE oznacza zgodę na uzależnienie Polski od importu energii spoza kraju. – To nie jest dobra polityka, jeśli jej rezultatem jest utrzymanie ludzi w biedzie i zamykanie szans na rozwój regionów – podkreślił Waldemar Pawlak.

Waldemar Pawlak był gościem Polskiego Kongresu Energii Odnawialnej, który odbył się w Radomiu
31 marca. W konferencji uczestniczył również wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej dr Arkadiusz Sekściński, który poparł wypowiedź byłego premiera i ministra gospodarki mówiąc, że rozwój OZE to ważny element budowania bezpieczeństwa energetycznego kraju i poszczególnych regionów Polski. – To bardzo istotne by źródła energii były jak najbliżej ich odbiorców oraz by były maksymalnie zdywersyfikowane i rozproszone. Budowanie wielkich bloków energetycznych, takich jak ten w Opolu temu nie służy – stwierdził dr Sekściński.

W opinii Waldemara Pawlaka, mówiąc o energii odnawialnej należy podkreślać, że za tymi inwestycjami podążają lokalne korzyści. – Nawet jeśli właścicielem instalacji jest duża międzynarodowa firma, to należąca do niej farma wiatrowa odprowadza podatki i opłaty lokalne. Dzięki temu ulepszana jest lokalna infrastruktura i zwiększa się lokalne bogactwo. Nie można odbierać ludziom szans na korzystanie z produkcji energii w miejscu zużycia i zamykać możliwości rozwoju – powiedział Waldemar Pawlak.

Ważnym beneficjentem inwestycji wiatrowych są gminy wiejskie. – Tylko z tytułu podatku od nieruchomości do gmin wpłynęło do dziś ponad 150 mln zł. Włodarze gmin najlepiej wiedzą jak pożytkować te środki, np. na modernizację dróg czy szkół. Istotne jest więc by to gminy oraz społeczności lokalne – tak jak dotychczas – miały prawo decydować o tym czy chcą na swoim terenie tego typu inwestycji czy nie – podkreślił przedstawiciel Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej.

Polski Kongres Energii Odnawialnej jest jedynym w Polsce wydarzeniem poświęconym zielonej energii o charakterze regionalnym i cyklicznym. Spotkaniu w Radomiu, zorganizowanego przez Zieloną Stronę Mocy oraz Zespół Szkół Technicznych im. T. Kościuszki,, towarzyszyło jubileuszowe X Seminarium Odnawialnych Źródeł Energii. W konferencji wzięło udział wielu znamienitych gości, w tym przedstawiciele władz centralnych i regionalnych oraz eksperci z branży energetycznej, którzy podczas debaty otwierającej, a następnie dedykowanych paneli dyskusyjnych omawiali najważniejsze zagadnienia dotyczące energetyki odnawialnej. Wcześniejsze wydarzenia miały miejsce we Wrocławiu, Bydgoszczy, Olsztynie, Białymstoku, Płocku, Krakowie i Kielcach.

Patronem honorowym Kongresu w Radomiu był Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska i Główny Konserwator Przyrody Janusz Zaleski, Wojewoda Mazowiecki Jacek Kozłowski, Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, Starosta Powiatu Radomskiego Mirosław Ślifirczyk, Prezydent Miasta Radomia Andrzej Kosztowniak oraz Prezes Agencji Restrukturyzacji Rolnictwa Radosław Szatkowski.

OZE jeszcze przed wakacjami

Podczas konferencji został również przedstawiony aktualny stan prac nad projektem ustawy o OZE.

– Projekt ustawy o OZE może zostać przyjęty na Radzie Ministrów 8 kwietnia i kilka dni później może być w Sejmie. Przypuszczamy, że prace nad projektem ustawy będą trwały 2-3 miesiące i jeszcze przed wakacjami mogą zostać zaakceptowane – zapewniło Ministerstwo Gospodarki podczas konferencji.

Według przedstawiciela resortu gospodarki Sebastiana Stępnickiego, w momencie, gdy projekt trafi do Parlamentu, na stronach sejmowych zostanie opublikowane 11 z 12 projektów rozporządzeń. W późniejszym terminie zostanie opublikowany projekt rozporządzenia dotyczący systemu aukcyjnego. Sebastian Stępnicki podkreślił, że nie należy spodziewać się żadnych zasadniczych zmian w propozycjach rządowych dotyczących systemu wsparcia mikro i małych instalacji.

Obecny na konferencji dyrektor generalny Krajowej Izby Biopaliw Adam Stępień podkreślił, że dedykowana branży biopaliwowej ustawa umożliwiła rozwój sektora, co przełożyło się wprost na budowę instalacji wytwórczych i rozwój całego łańcucha towarzyszącego. – W tym kontekście jestem przekonany, że dedykowany OZE akt prawny analogicznie przyczyni się do stabilizacji sytuacji w sektorze odpowiadając na obecne, uzasadnione obawy inwestorów. Projektowana ustawa musi jednak wychodzić naprzeciw oczekiwaniom branży tak, aby nie powielać dotychczasowych błędów i zapewnić jej warunki rozwoju – stwierdził Adam Stępień.

W czasie Polskiego Kongresu Energii Odnawialnej w Radomiu, okazało się, że nie tylko branża OZE czeka na nowe regulacje, ale również samorządowcy. – Niecierpliwie czekamy na nową ustawę o odnawialnych źródłach energii, aby inwestycje w tym sektorze dynamicznie ruszyły – powiedział Starosta Radomski Mirosław Ślifirczyk. Niektóre instytucje w powiecie radomskim posiadają już instalacje OZE. Przykładem jest szpital miejski, na którym zainstalowane są systemy fotowoltaiczne, okoliczne szkoły korzystające z solarów do podgrzewania wody oraz siedem małych elektrowni wodnych na rzece Radomce. Jak podkreślał obecny na Kongresie wiceprezydent Radomia Krzysztof Ferensztajn, w planach jest również biogazownia dla radomskiej oczyszczalni ścieków oraz alternatywne sposoby pozyskania energii dla miejskiego oświetlenia. Również szpitale w Iłży i w Pionkach starają się o fundusze na systemy fotowoltaiczne, a w gminie Wolanów niedługo zostanie wydane pozwolenie na budowę farmy PV o mocy 20 kW.

Polski Kongres Energii Odnawialnej jest jedynym w Polsce wydarzeniem poświęconym zielonej energii o charakterze regionalnym i cyklicznym. Spotkaniu w Radomiu, zorganizowanego przez Zieloną Stronę Mocy oraz Zespół Szkół Technicznych im. T. Kościuszki,, towarzyszyło jubileuszowe X Seminarium Odnawialnych Źródeł Energii. W konferencji wzięło udział wielu znamienitych gości, w tym przedstawiciele władz centralnych i regionalnych oraz eksperci z branży energetycznej, którzy podczas debaty otwierającej, a następnie dedykowanych paneli dyskusyjnych omawiali najważniejsze zagadnienia dotyczące energetyki odnawialnej. Wcześniejsze wydarzenia miały miejsce we Wrocławiu, Bydgoszczy, Olsztynie, Białymstoku, Płocku, Krakowie i Kielcach.

Patronem honorowym Kongresu w Radomiu był Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska i Główny Konserwator Przyrody Janusz Zaleski, Wojewoda Mazowiecki Jacek Kozłowski, Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, Starosta Powiatu Radomskiego Mirosław Ślifirczyk, Prezydent Miasta Radomia Andrzej Kosztowniak oraz Prezes Agencji Restrukturyzacji Rolnictwa Radosław Szatkowski.