PB: Decyzja Energi zaboli też banki

13 września 2017, 06:45 Alert
energetyka wiatrowa oze wiatrak
fot. PGE

Puls Biznesu” zwrócił uwagę, że konsekwencje decyzji Energi o zaprzestaniu realizacji niekorzystnych dla niej umów dot. zakup zielonych certyfikatów odczują również banki.

Przypominamy, że przedstawiciele Energi poinformowali wczoraj, że Energa-Obrót zaprzestaje realizacji 22 niekorzystnych dla spółki ramowych umów sprzedaży zielonych certyfikatów i złożyła wnioski do sądu o stwierdzenie ich nieważności. Szacuje roszczenia z tego tytułu w ciągu trzech lat na ok. 600 mln zł.

– Nasze wnioski sądowe dotyczą też banków cesjonariuszy. To może być dla nich kwestia o znaczącej skali – powiedział cytowany przez „PB” prof. Maciej Mataczyński, partner w kancelarii SMM Legal, doradzającej Enerdze.

Energa oszacowała, że w ostatnich trzech latach na kwestionowanych 22 umowach straciła 600 mln zł. Ich realizacja do końca okresu obowiązywania (w niektórych przypadkach jeszcze 10 lat) oznaczałaby straty w wysokości jeszcze 2,1 mld zł.

„Puls Biznesu” zwraca uwagę, że na początku tego roku Komisja Nadzoru Finansowego podała, iż krajowe banki udzieliły kredytów na finansowanie farm wiatrowych na łączną kwotę 6 mld zł. Przykładowo BOŚ Bank zrobił już odpisy na 220,8 mln zł m.in. ze względu na farmy wiatrowe.

Puls Biznesu/CIRE.pl