font_preload
PL / EN
Alert 13 marca, 2018 godz. 7:15   
REDAKCJA

„PB” za PKEE: Pięć scenariuszy dla energetyki w Europie

energia elektryczna miasto

W raporcie „Rynkowe Kodeksy Sieci. Na drodze do stworzenia paneuropejskiego rynku energii elektrycznej” Polski Komitet Energii Elektrycznej przeanalizował pięć scenariuszy podziału europejskiego rynku energii – czytamy w „Pulsie Biznesu”.

Według autorów raportu, z punktu widzenia Polski, najbardziej istotnym może okazać się podział obszaru rynkowego Niemiec i Austrii lub podział samych Niemiec na dwa odrębne obszary rynkowe.

Gazeta przypomina, że rynki energii Niemcy i Austrii stanowią jedną całość, w konsekwencji czego mogą wzajemnie przesyłać sobie energię bez konieczności rezerwowania przepustowości na granicy systemów obydwu krajów, mają również tę samą hurtową cenę energii. Problem jest jednak słabo rozwiniętą sieć elektroenergetyczna Bawarii leżącej przy granicy z Austrią. W efekcie energia wymieniana przez Niemcy i Austrię przepływa przez Polskę i Czechy. Szacuje się, że prawie 60 proc. handlu energią pomiędzy Niemcami i Austrią odbywa się przy wykorzystaniu sieci innych państw. „Podział wpłynąłby na minimalizację przepływów nieplanowych, umożliwił harmonizację przepływów w Europie oraz wzrost dobrobytu społecznego” – napisało w cytowanym przez

„Puls Biznesu” raporcie PKEE. Rozdział systemów elektroenergetycznych Niemiec i Austrii wpłynąłby również na stabilizację polskiego systemu, którego pracę zakłócają niekontrolowane przepływy energii z Niemiec, Czech i Słowacji.

PKEE analizuje też w swoim raporcie scenariusze podziału na kilka stref tzw. dużych krajów UE, czyli Francji i Polski oraz połączenie w jedną strefę małych krajów, czyli Słowacji, Czech, Belgii i Holandii. „Ostatnia z europejskich analiz pokazała, że nie ma jednoznacznych korzyści ze zmian obszarów rynkowych. Rekomendowano pozostawienie ich bez zmian” – napisano w cytowanym przez „Puls Biznesu” raporcie PKEE.

Puls Biznesu/CIRE.pl