PE: Finansowanie UE powinno być zgodne z celami klimatycznymi 2050

10 lipca 2020, 16:30 Alert
Parlament Europejski EUropa UE
Parlament Europejski fot. CC-BY-4.0: © European Union 2019 – Source: EP

Komisja Europejska powinna zaktualizować swoje wytyczne, aby wybierać priorytetowe projekty energetyczne, które są w pełni zgodne z unijną polityką klimatyczną, twierdzi Parlament.

Wniosek w sprawie przeglądu wytycznych dotyczących TEN-T, który zostanie przedłożony przez Komisję jeszcze w tym roku, powinien być zgodny z unijnymi celami w zakresie klimatu i energii na rok 2030, długoterminowym zobowiązaniem Unii do obniżenia emisyjności oraz zasadą efektywności energetycznej, stwierdzili posłowie w rezolucji przyjętej w piątek, 548 głosami do 100, przy 40 wstrzymujących się od głosu.

W celu zapewnienia, że projekty będące przedmiotem wspólnego zainteresowania, są zgodne z unijnymi celami w zakresie klimatu i energii, posłowie wzywają Komisję Europejską do przygotowania przejściowych wytycznych przed końcem 2020 roku. Aby otrzymać status PCI, projekty muszą przyczyniać się do utrzymania przystępnych cenowo dostaw energii, zgodnie z pięcioma wymiarami unii energetycznej

Rozporządzenie dotyczące TEN-T przyjęto przez podpisaniem porozumienia paryskiego, posłowie przypominają, że od tego czasu, w obszarze polityki energetycznej zaszły znaczące zmiany.

W ubiegłym roku, po debacie z udziałem Komisji Europejskiej, Parlament Europejski odrzucił sprzeciw wobec 4. listy PCI. Na mocy rozporządzenia w sprawie transeuropejskich sieci energetycznych (TEN-E), przyjętego w 2013 roku, Komisja Europejska określa najważniejsze projekty będące przedmiotem wspólnego zainteresowania w całej UE, tak aby mogły one korzystać z uproszczonych pozwoleń oraz prawa do ubiegania się o finansowanie UE z instrumentu „Łącząc Europę”.

Większość projektów ma na celu zapewnienie nieprzerwanych dostaw energii elektrycznej i gazu do wszystkich części UE poprzez likwidację transgranicznych luk w sieci i zwiększenie lokalnej pojemności magazynowej.

Parlament Europejski