Pełnomocnik ds. restrukturyzacji górnictwa przechodzi z MG do MSP

10 lutego 2015, 14:57 Energetyka

(Kancelaria Premiera)

Na dzisiejszym posiedzeniu Rada Ministrów wydała rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia  pełnomocnika rządu do spraw restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego, przedłożone przez prezesa Rządowego Centrum Legislacji.

Przewidziano przeniesienie obsługi i funkcjonowania pełnomocnika rządu do spraw restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego z Ministerstwa Gospodarki do Ministerstwa Skarbu Państwa. Chodzi o to, że zasadnicza część zadań powierzonych pełnomocnikowi dotyczy sfery uprawnień właścicielskich Skarbu Państwa, a nie uprawnień władczych państwa. Zmiana ta umożliwi efektywną i skuteczną realizację planu restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w Polsce.

Pełnomocnikiem będzie sekretarz stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Kierownictwo resortu skarbu znajduje się pod kontrolą Platformy Obywatelskiej, a gospodarką zarządza minister reprezentujący Polskie Stronnictwo Ludowe.