Guibourge-Czetwertyński: Strategia energetyczna i transformacja nie zostawią nikogo w tyle

7 grudnia 2020, 10:44 Energetyka
Guibourge-Czetwertyński Forum Energii
Adam Guibourge-Czetwertyński / Fot. Bartłomiej Sawicki

– Najbliższe lata do czas kluczowych decyzji na rzecz polskiej energetyki i tym samym naszej gospodarki. Bloki energetyczne naszej konwencjonalnej energetyki starzeją się, a my w ministerstwie klimatu i środowiska przedstawiliśmy wizję potrzebnych zmian i transformacji. Chodzi o zbudowanie nowego systemu energetycznego w sposób odpowiedzialny i przeprowadzić tę transformację energetyczną z korzyścią dla wszystkich grup społecznych – powiedział wiceminister w ministerstwie klimatu i środowiska Adam Guibourge-Czetwertyński podczas konferencji „Energetyka 2030. Nowa energia do zmian” zorganizowanej przez Forum Energii.

Neutralność klimatyczna to generator trendów w energetyce

Zdaniem wiceministra, projekt polskiej polityki energetycznej do 2040 roku (PEP 2040) jest odpowiedzią na wyzwania, również te poza granicami naszego kraju, a także rosnące potrzeby społeczne dotyczące kwestii ochrony środowiska i klimatu. – Neutralność klimatyczna stała się generatorem trendów, które się dzieją na tle naturalnej wymiany parku technologicznego. Postęp ten widzimy i on zrewolucjonizuje naszą energetykę w stronę mniej emisyjnej. Zredukują one także koszty tych inwestycji obniżając koszty rozwiązań poprzez efekt skali, co widać na przykładzie OZE. Kluczowe są także kwestie związane z magazynowaniem energią, inteligentnym zarządzaniem siecią, digitalizacją, która także ma duże znacznie dla energetyki wskazał wiceminister. Dodał, że elektromobilność i gospodarka wodorowa mogą być dźwigniami dla rozwoju kraju. – Przechodzimy z modelu generacji energii scentralizowanej, opartej na OZE, dzięki temu możliwe jest wykorzystanie lokalnych zasób i aktywizacja lokalnych społeczności. Widać to było na przykładzie skokowego rozwoju mikroinstalcji OZE – dodał gość konferencji. Pociąga to oczywiście za sobą konieczność modernizacji sieci dystrybucyjnych i dalszych wysiłków dotyczących elastyczności systemu energetycznego.

Wpływ koronawirusa na energetykę a transformacja

Wspomniał, że pandemia koronawirusa wpływa na wielkość zużycia energii elektrycznej oraz na strategie inwestycyjne spółek energetycznych. Widzimy, że w obliczu zmian i krajowych uwarunkowań sprawiedliwa transformacja jest jednym z najważniejszych elementów naszej strategii energetycznej. – Transformacja energetyczna będzie prowadzić do strukturalnych zmian na rynku pracy zwłaszcza w regionach pogórniczych. Dlatego też rozwój nowych sektorów związanych z produkcją energetyki odnawialnej muszą być postrzegane jako szansa na nowe miejsce pracy i nowy perspektywy. Wielowymiarowe skutki tych zmian to także długotrwały i kosztowny proces. Będziemy go rozkładać na lata, tak aby zniwelować efekt konsekwencji głębokich zmian i wyzwolić potencjał, który tkwi w tych regionach – podkreślił Guibourge-Czetwertyński. Projekt strategii energetycznej ma doprowadzić do konstrukcji nowego miksu energetycznego w sposób sprawiedliwy, odpowiedzialny i konsekwentny.

OZE i energetyka konwencjonalna

Przedstawiciel ministerstwa podkreślił, że w projekcie dokumentu PEP 2040 źródła konwencjonalne i odnawialne są traktowane jako wzajemnie uzupełniające się i umożliwiające stopniową transformację systemów energetycznych. – W PEP (Polityka Energetyczna Polski do 2040 roku) określiliśmy horyzont kształtowania się nowego systemu uwzględniając zależności między energetyką a pozostałymi sektorami gospodarki. Widzimy mocne współzależności między energetyką i dalszym rozwojem naszej gospodarki. Ma to być żywy dokument, który będzie wymagał dostosowania się do zmian – zakończył gość konferencji Forum Energii.

Opracował Bartłomiej Sawicki

Energetyka polska apeluje do Komisji o pulę solidarnościową w polityce klimatycznej