PERN zwiększył pojemność bazy paliw w Nowej Wsi Wielkiej

3 lipca 2019, 13:30 Alert

W bazie PERN w Nowej Wsi Wielkiej PERN zakończył proces budowy dwóch nowych zbiorników na olej napędowy o pojemności 32 tys. m sześc. każdy. Spółka finalizuje tym samym kolejną inwestycję dotyczącą magazynowania paliw. W innej bazie w Koluszkach zostały oddane do eksploatacji już dwa podobne zbiorniki. Wartość obu inwestycji przekroczyła 130 mln zł.

Zbiorniki PERN w Nowej Wsi Wielkiej. Fot. Bartłomiej Sawicki BiznesAlert.pl
Zbiorniki PERN w Nowej Wsi Wielkiej. Fot. Bartłomiej Sawicki BiznesAlert.pl

Zakończenie projektu oznacza, że pojemność bazy w Nowej Wsi Wielkiej wyniesie blisko 360 tys. m sześc. – Budowa nowych pojemności jest jedną z kluczowych inicjatyw rozwojowych PERN w kontekście wyzwań rynkowych i oczekiwań klientów, a także zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego państwa. W zwiqzku z uszczelnieniem obrotu paliwami, w naszym kraju skokowo wzrosło zapotrzebowanie na magazynowanie paliw — podkreślił Tadeusz Zwierzyński, wiceprezes PERN.

Baza Paliw nr 2 w Nowej Wsi Wielkiej powstała w 1979 roku. Obiekt posiada 20 zbiorników (wliczając w to dwa nowe zborniki) i zajmuje się przyjmowaniem produktów z rurociągu dalekosiężnego, cystern kolejowych i cystern drogowych, a także magazynowaniem oraz wydawaniem produktów na rynek.

– Jest to kolejny zrealizowany terminowo projekt w segmencie paliwowym naszej spółki Naftoremont-Naftobudowa. Inwestycja w Nowej Wsi Wielkiej wraz z rozbudową Gdańskiego Terminalu wpisują się w strategię Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal i potwierdzają dużą aktywność naszej firmy na rynku projektów przemysłowych — powiedział Krzysztof Figat prezes Zarządu Polimex-Mostostal S.A.

Rozbudowa bazy paliw to jeden z elementów planu inwestycyjnego polskiego operatora. PERN rozpoczął realizację szeregu projektów inwestycyjnych. Spółka zamierza wybudować drugi rurociąg surowcowy od portu Morza Bałtyckiego do centrum Polski, prowadzący od Naftoportu do rafinerii w Płocku. Pozwolić ma to na pogłębienie dywersyfikacji oraz pełną separację jakościową nowych gatunków ropy dla klientów PERN.

Firma jest także w trakcie rozbudowy zbiorników magazynowych na ropę. Chodzi o 7 nowych zbiorników w gdańskim Terminalu Naftowym oraz w Bazie w Gdańsku. W sumie pojemność magazynowa na ropę naftową powiększy się o prawie 600 tys. m sześć., do poziomu 4,1 mln m sześc. Zarówno budowa nowych zbiorników na ropę naftową w Bazie Gdańsk, jak i w Terminalu Naftowym w Gdańsku już się rozpoczęła.

W segmencie paliwowym PERN planuje wybudować nowe zbiorniki o łącznej pojemności 700 tys. m sześc.
Pierwszy i drugi etap zakłada 350 tys. m sześc.; a trzeci etap 350 tys. m sześc.). Jak tłumaczy PERN, realizacja trzeciego etapu będzie zależna od wzrostu konsumpcji w kraju i zapotrzebowania na magazynowanie oraz obrót paliwami.

Spółka wybuduje także rurociąg paliwowy z bazy PERN w Boronowie do bazy PKN Orlen w Trzebini (długość ok. 100 km) oraz zwiększy przepustowość rurociągów paliwowych dla zaopatrzenia aglomeracji warszawskiej.

PERN/BiznesAlert.pl