PERN ukończył rozbudowę terminala naftowego w Gdańsku

6 września 2021, 13:30 Alert
Nowy zbiornika paliwowy PERN. Fot. Mariusza Marszałkowski
Nowy zbiornika paliwowy PERN. Fot. Mariusza Marszałkowski

PERN zakończył rozbudowę Terminala Naftowego w Gdańsku. W ciągu roku nad Bałtykiem powstało 600 tys. m sześc. nowych pojemności, a możliwości magazynowe PERN, zlokalizowane tylko nad polskim morzem, wzrosły do niemal 2 mln m. sześć.

Nowe inwestycje w naftoporcie

W zeszłym roku polska baza surowcowa powiększyła się o blisko 550 tys. m sześc. nowych pojemności na ropę naftową zlokalizowanych u wybrzeży Bałtyku. W Bazie Gdańsk zakończyła się budowa dwóch stutysięczników, a kilka miesięcy później Terminal Naftowy w Gdańsku powiększył się o cztery zbiorniki o łącznej pojemności 345 tys. m sześc.

Nowy zbiornik kończy drugi etap rozbudowy terminala naftowego w ramach programu Megainwestycji PERN. Program wynika z przyjętej przez Radę Ministrów Polityki Rządu RP dla infrastruktury logistycznej w sektorze naftowym, ujęty jest również w strategii spółki.

– Dzięki nowym inwestycjom, takim jak rozbudowa terminala naftowego, znacznie poprawimy bezpieczeństwo dostaw ropy naftowej do Polski. Nasze rafinerie mogą zamawiać różne gatunki surowca i wybierać najbardziej korzystne oferty, wykorzystując nowe możliwości magazynowania. Będzie też łatwiej zaradzić nieprzewidzianym przerwom w dostawach – podkreślił Piotr Naimski, pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej.

– Dotrzymujemy słowa, realizujemy nasz flagowy program Megainwestycji, efektywnie i terminowo oddajemy do eksploatacji kolejne projekty, z których każdy ma wpływ na bezpieczeństwo energetyczne. Zakończenie tej inwestycji oznacza, że nad morzem dysponujemy obecnie prawie dwoma milionami metrów sześc. pojemności na ropę naftową, tym samym spełniamy oczekiwania klientów PERN, dla których transport drogą morską jest coraz bardziej istotny – dodał Igor Wasilewski, prezes PERN.

– Celem naszych inwestycji jest przygotowanie się na nadchodzące wyzwania rynku zarówno petrochemicznego, jak i paliwowego. Chcemy obsługiwać dokładnie takie mieszanki, jakie dadzą największą wartość dla naszych Klientów, by teraz oraz w czasie przejściowym wprowadzania nowych technologii, możliwie najlepiej wypełniać naszą rolę w systemie energetycznym –  powiedział Mateusz Radecki, wiceprezes PERN.

Nowe pojemności magazynowe TNG pozwolą na jeszcze bardziej efektywną obsługę tankowców zawijających z ropą do naftoportu oraz zwiększą możliwości separacji różnych gatunków ropy naftowej. Oznacza to dywersyfikację dostaw ropy naftowej dla krajowych rafinerii, co pozytywnie wpłynie na bezpieczeństwo energetyczne kraju w zakresie ropy i paliw.

Terminal Naftowy PERN leży bezpośrednio na zachodnim brzegu Zatoki Gdańskiej w Porcie Północnym w Gdańsku. Po rozbudowie TNG to 11 zbiorników, o łącznej pojemności 765 tys. m sześc. , a także rurociągi zewnętrzne i wewnętrzne na ropę naftową, oczyszczalnia ścieków, pompownie ropy, systemy przeciwpożarowe oraz pełna infrastruktura z drogami, siecią kanalizacyjną i elektryczną.

Nowy zbiornik o pojemności 45 tys. m sześc. , został wybudowany wraz z infrastrukturą towarzyszącą, niezbędną do jego eksploatacji. Prace budowlane mogły rozpocząć się dopiero po usunięciu niezinwentaryzowanej wcześniej kolizji podziemnej, w postaci historycznego wzmocnienia nabrzeża. Magazyn to stalowy naziemny walec, z dachem pływającym, wyposażony w systemy nadzorujące poziom napełnienia i temperatury ropy, a także systemy przeciwpożarowe i rozwiązania zapobiegające niekontrolowanemu rozlewowi, w postaci dodatkowej osłony. Zbiornik został również wyposażony w monitoring szczelności dna z zabezpieczeniem wód gruntowych przed skażeniem, układ detekcji węglowodorów, sygnalizacji pożaru i układ pomiarowy poziomu ropy, jej gęstości i temperatury oraz położenia dachu. Projekt został zrealizowany według najwyższych standardów europejskich.

Bezpieczeństwo jest dla nas bardzo ważne od samego początku – pierwszego wbicia łopaty. Przez cały okres realizacji tego projektu (ponad 2,5 roku), mimo bardzo dużej skali i natężenia prowadzonych robót, nie odnotowano żadnych poważnych  zdarzeń wypadkowych na placu budowy. Budowa została również zauważona i doceniona przez zewnętrznych ekspertów – w 2019 zajęła pierwsze miejsce w konkursie „Buduj bezpiecznie”, organizowanego przez Państwową Inspekcję Pracy.

Projekt wszystkich zbiorników rozbudowy TNG wykonał PGNiG Gazoprojekt, a inwestycję zrealizowało konsorcjum: Naftoremont – Naftobudowa jako lider i przedsiębiorstwo Agat, partner konsorcjum. Inżynierem budowy był Bilfinger Tebodin Poland.

PERN/Mariusz Marszałkowski

Nowy zbiornik paliwa PERN zwiększy moc terminalu naftowego