PGE Baltica przy współpracy z ILF Polska rusza ze studium wykonalności przyłączy offshore

23 listopada 2020, 15:15 Alert
Offshore PGE Baltica
Offshore. Fot. PGE Baltica

PGE Baltica realizuje kolejne działania w ramach Programu Offshore Grupy PGE, zakładającego budowę trzech morskich farm wiatrowych – Baltica-1, Baltica-2 i Baltica-3. Obecnie trwają prace nad studium wykonalności przyłączeń morskich farm wiatrowych Baltica-2 oraz Baltica-3, za które odpowiada firma ILF Consulting Engineers Polska.

Do jej obowiązków należy również m.in. wykonanie projektów budowlanych oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę przyłącza Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica-3. Strategia Grupy PGE zakłada, oprócz budowy Elektrowni Wiatrowych Baltica-2 i Baltica-3 (o łącznej mocy około 2,5 GW) do 2030 roku, także powstanie Elektrowni Wiatrowej Baltica-1 (około 0,9 GW) oraz realizację kolejnych projektów o mocy ok. 3,1 GW do 2040 roku.

Zadania ILF Polska

Do zadań ILF Consulting Engineers Polska – na zlecenie Grupy Kapitałowej PGE – będzie należało m.in. opracowanie optymalnych rozwiązań pod względem technicznym, ekonomicznym, prawnym, środowiskowym i planistycznym dla całego układu wyprowadzenia mocy. Ponadto, pozyskanie prawa do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane na trasie Przyłącza MFW Baltica-3. Firma przygotuje także projekty budowlane wraz z uzyskaniem wszelkich prawnie i technicznie wymaganych uzgodnień i decyzji administracyjnych, w tym ostatecznych i prawomocnych decyzji zatwierdzających projekty budowlane wraz z uzyskaniem kompletu decyzji umożliwiających realizację Przyłącza MFW Baltica-3.

– Nasza firma obserwując zmiany, które zachodzą w światowej i polskiej energetyce, podjęła szereg działań, aby aktywnie uczestniczyć w transformacji energetycznej kraju. Wyodrębniliśmy w naszych strukturach dedykowany zespół energetyki morskiej i odnawialnej, który ma zmierzyć się przede wszystkim z nowymi wyzwaniami w ramach projektów morskich farm wiatrowych, a w dalszej perspektywie także innych odnawialnych źródeł energii (OZE) czy też magazynowania energii – wskazuje Mariusz Wójcik, kierownik zespołu energetyki morskiej i odnawialnej ILF Polska.

Farmy wiatrowe na Bałtyku i ich znaczenie

W naszym kraju nie ma jeszcze ani jednej turbiny na morzu, jednak wraz z rozpoczęciem działań w ramach Programu Offshore Grupy Kapitałowej PGE planuje się dynamiczny rozwój tej technologii. Do 2030 roku Polityka Energetyczna Polski zakłada budowę farm wiatrowych na Bałtyku o mocy około 6 GW, a do 2040 r. 8-11 GW – energia z wiatru może odpowiadać nawet za 20 procent produkcji energii elektrycznej w kraju. Jest to ogromny impuls inwestycyjny o wartości ponad 130 miliardów złotych.

Bartłomiej Sawicki

PGE rozpoczyna kampanię informacyjną o pozyskiwaniu gruntów pod fotowoltaikę