PGE Baltica: Morawiecka stanie na czele spółki offshore

20 lutego 2019, 15:00 Alert
energetyka wiatrak oze morskie farmy wiatrowe offshore

Monika Morawiecka została prezesem PGE Baltica, spółki odpowiedzialnej za budowę morskich farm wiatrowych na Bałtyku. Od ponad 12 lat jest związana ze spółką PGE.

Od 2010 roku, pełniąc funkcję dyrektora Departamentu Strategii, odpowiadała za strategię Grupy Kapitałowej PGE. W latach 2013-2018 była także członkiem Rady Zarządzającej Polskiego Komitetu Energii Elektryczne. Do zarządu spółki PGE Baltic weszli również Andrej Pięta, wiceprezes ds. operacyjnych oraz Grzegorz Wysocki, wiceprezes ds. finansowych.
PGE analizuje możliwość budowy farm morskich o mocy 1000 MW. Docelowo spółka rozważa realizację projektów o łącznej mocy 2 500 MW. Pod koniec stycznia poinformowała o zakończeniu pierwszego etapu selekcji potencjalnych partnerów strategicznych, chętnych do uczestnictwa w przygotowaniu, budowie i eksploatacji projektu offshore. Według doniesień medialnych współpracą z PGE jest zainteresowanych 13 największych deweloperów offshore na świecie.

Obecnie PGE bada wietrzność Bałtyku i wkrótce ma przystąpić do badań geologicznych dna morskiego. Spółka chce, aby do 2021 roku jej pierwsze morskie farmy wiatrowe osiągnęły status „ready to build”, (gotowe do budowy), a trzy lata później rozpoczęły funkcjonowanie. Zgodnie z założeniami pierwsza energia z Bałtyku ma popłynąć w 2025 roku.

PGE Baltica

PGE Baltica została powołana do kompleksowego zarządzania projektem budowy morskich farm wiatrowych. Będzie także świadczyć specjalistyczne usługi wsparcia dla działających dotychczas w Grupie spółek celowych: Elektrownia Wiatrowa Baltica-1 (EWB1), Elektrownia Wiatrowa Baltica-2 (EWB2), która w styczniu 2019 roku otrzymała od PSE propozycję technicznych warunków przyłączenia do KSE dla 1489 MW oraz Elektrownia Wiatrowa Baltica-3 (EWB3) z umową przyłączeniową z PSE na 1045 MW. Spółki te posiadają pozwolenia lokalizacyjne (pozwolenia na wznoszenie sztucznych wysp) umożliwiające budowę morskich farm (ang. offshore) na wyznaczonych akwenach Morza Bałtyckiego. Jedynym właścicielem spółek celowych oraz PGE Baltica jest PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

Polska Grupa Energetyczna/BiznesAlert.pl/Piotr Stępiński