PGE chce być liderem transformacji energetycznej. Fotowoltaika w Bełchatowie i inne inwestycje

13 listopada 2019, 06:30 Alert
PGE nowa energia elektromobilnosc

Polska Grupa Energetyczna prezentuje wyniki z trzech kwartałów 2019 roku. Chce być liderem transformacji energetycznej w Polsce. Na najbliższe tygodnie zaplanowano także podpisanie umowy pomiędzy dwiema spółkami z Grupy PGE – PGE Energia Odnawialna i PGE GiEK, dotyczącej instalacji paneli fotowoltaicznych na gruntach wykorzystywanych do tej pory jako składowisko odpadów paleniskowych, powstałych w Elektrowni Bełchatów.

Podsumowanie trzech kwartałów

PGE osiągnęła po trzech kwartałach 2019 r. wynik EBITDA na poziomie 6,1 mld zł, czyli o 18 proc. większy niż w tym samym okresie w roku ubiegłym. W raportowanym okresie PGE wypracowała zysk netto w wysokości 2,2 mld zł, czyli o 29 proc. wyższy niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Operacyjny cash flow po trzech kwartałach 2019 r. wyniósł 4,8 mld zł, czyli o 79 proc. więcej niż w tym samym okresie ubiegłego roku. Przez 9 miesięcy 2019 r. Grupa wyprodukowała 43,4 TWh energii elektrycznej i sprzedała 32,5 PJ ciepła. PGE odnotowała wzrost o 23 proc. produkcji energii z wiatru ze względu na korzystne warunki atmosferyczne.

Nakłady na inwestycje w raportowanym okresie wzrosły o 19 proc. r/r, do 4,5 mld zł. Ukończona została flagowa inwestycja Grupy, czyli budowa bloków 5 i 6 w Elektrowni Opole, a prace na budowie bloku nr 7 w Turowie na koniec III kwartału osiągnęły 93 proc. zaawansowania. Trwają także prace na budowie trzech nowych farm wiatrowych pod nazwą Klaster o łącznej mocy ponad 97 MW. Projekt, którego zakończenie planowane jest na I kwartał 2020 r., zwiększy moc zainstalowaną farm wiatrowych PGE o 18 proc. do blisko 650 MW i umocni tym samym Grupę na pozycji lidera rynku OZE.

PGE chce być liderem transformacji energetycznej w Polsce. Aktywnie rozwija m.in. program budowy farm fotowoltaicznych, a wśród partnerów, których grunty zostaną wykorzystane do realizacji tego projektu, są już Grupa Azoty i „Siarkopol”, KGHM Polska Miedź oraz PKP Polskie Koleje Państwowe. Grupa PGE kontynuuje również prace nad pozyskaniem partnera strategicznego do projektu offshore. 22 października podjęto decyzję o zaproszeniu do kolejnego etapu, czyli negocjacji dokumentów transakcyjnych, firmy Ørsted – światowego lidera tej technologii.

Grupa rozwija obszar elektromobilności. W III kwartale podpisała porozumienie z Agencją Rozwoju Przemysłu w ramach projektu związanego z produkcją autobusów elektrycznych, a także z Polską Grupą Zbrojeniową, Autosanem oraz Tauronem i Eneą, dotyczące elektrycznej floty pojazdów specjalnych dla energetyki. W raportowanym okresie PGE podpisała także list intencyjny zakładający budowę stacji ładowania samochodów elektrycznych przy oddziałach ZUS.

Wyniki finansowe

Skonsolidowany zysk operacyjny spółki powiększony o amortyzację i odpisy aktualizujące (EBITDA) po trzech kwartałach wyniósł 6,1 mld zł i był o 18 proc. wyższy niż rok temu. Największy wpływ na wynik miało pozytywne saldo zdarzeń jednorazowych, czyli przede wszystkim przydział dodatkowych darmowych uprawnień do emisji CO2 wycenianych na ok. 1,4 mld zł. Pozytywny wpływ na wynik samego III kwartału (wzrost EBITDA o 16 proc.) miał wzrost zrealizowanej ceny energii o 68 zł/MWh w stosunku do roku ubiegłego. Zysk netto dla akcjonariuszy wyniósł po trzech kwartałach 2,2 mld zł, czyli o 28 proc. więcej niż rok wcześniej.

Największy udział w zysku EBITDA raportowanej Grupy PGE po 9 miesiącach 2019 r. miał segment Energetyki Konwencjonalnej, który wyniósł ponad 2 765 mln zł oraz segment Dystrybucji z wynikiem 1 810 mln zł. Segment Ciepłownictwa zakończył raportowany okres wynikiem 865 mln zł. Segment Obrotu wygenerował w tym czasie 532 mln zł, a segment Energetyki Odnawialnej 411 mln zł.

Utrzymujemy trend solidnych wyników finansowych, które wzmacniane są przez zdarzenia jednorazowe. Kolejny raportowany okres kończymy także z satysfakcjonującymi wynikami operacyjnymi i wzrostem produkcji z odnawialnych źródeł energii. Tylko z wiatru wyprodukowaliśmy 23 proc. więcej energii niż w analogicznym okresie ubiegłego roku, a zwiększone wolumeny źródeł niesterowalnych po raz kolejny przełożyły się na wzrost zapotrzebowania na pracę stabilizujących system wodnych elektrowni szczytowo-pompowych, które zanotowały wzrost o 67 proc. – mówi Henryk Baranowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Wyniki operacyjne

Na wyniki operacyjne po trzech kwartałach 2019 r. miało wpływ przede wszystkim mniejsze zapotrzebowanie ze strony operatora na energię generowaną w jednostkach konwencjonalnych, co związane było ze zwiększonym wolumenem produkcji z wiatru (+1,9 TWh) oraz zwiększonym wolumenem energii importowanej (+2,7 TWh), przy spadku krajowego zużycia energii o 0,8 TWh.

W 9 miesięcy 2019 r. Grupa PGE wyprodukowała 43,44 TWh energii elektrycznej, z czego 24,82 TWh (o 16 proc. mniej niż w ubiegłym roku) pochodziło z węgla brunatnego. Spadek wynika z mniejszego obciążenia Elektrowni Bełchatów i Elektrowni Turów, a także modernizacji prowadzonych w obu elektrowniach.

Produkcja energii elektrycznej z węgla kamiennego wyniosła 13,54 TWh, co oznacza spadek o 12 proc. w stosunku do okresu bazowego. To efekt mniejszego obciążenia i remontu w Elektrowni Opole, a także postoju w rezerwie Elektrowni Dolna Odra i Elektrowni Rybnik.

O 9 proc. wzrósł wolumen produkcji z gazu, który po trzech kwartałach 2019 r. wyniósł 3,12 TWh. Na wzrost wpłynęła większa produkcja energii elektrycznej w kogeneracji w Elektrociepłowni Lublin Wrotków.

Ze względu na korzystne warunki atmosferyczne Grupa PGE odnotowała w raportowanym okresie wzrost o 23 proc. produkcji energii z wiatru. Większe wolumeny produkcji PGE osiągnęła także w przypadku produkcji z biomasy, gdzie zanotowano wzrost o 39 proc. Zwiększona produkcja ze źródeł niesterowalnych przełożyła się na 67 proc. wzrost produkcji w wodnych elektrowniach szczytowo-pompowych, które pełnią rolę interwencyjną w systemie.

Wolumen dystrybucji energii elektrycznej wyniósł w raportowanym okresie 27,1 TWh, co oznacza utrzymanie na tym samym poziomie w stosunku do analogicznego okresu w ubiegłym roku, mimo krajowego spadku zużycia energii.

Jesteśmy liderem transformacji energetycznej w Polsce i potwierdzają to realizowane przez nas inwestycje. Trwają intensywne prace w związku z wyborem partnera do realizacji programu farm wiatrowych na Bałtyku, nawiązujemy również współpracę z największymi polskimi właścicielami gruntów, takimi jak PKP czy KGHM Polska Miedź, przy realizacji naszego ambitnego programu PV. W najbliższym czasie podpisana zostanie również umowa pomiędzy PGE Energia Odnawialna i PGE GiEK dotycząca instalacji paneli fotowoltaicznych na gruntach wykorzystywanych do tej pory jako składowisko odpadów paleniskowych, powstałych w Elektrowni Bełchatów. Moc farmy może sięgnąć nawet 60 MW. Konsekwentnie wzmacniamy tym samym naszą pozycję lidera w sektorze odnawialnych źródeł energii – mówi Henryk Baranowski.

W naszym portfolio inwestycyjnym znajduje się także niskoemisyjny gaz, w tym flagowa inwestycja oparta na tym paliwie, czyli dwa bloki gazowo-parowe o łącznej mocy 1400 MW w Elektrowni Dolna Odra. Po zakończeniu inwestycji, czyli około 2024 roku, Nowa Dolna Odra będzie jedną z najnowocześniejszych i przyjaznych dla środowiska elektrowni systemowych w Europie. Konsekwentnie stawiamy także na rozwój elektromobilności, do której podchodzimy w sposób komplementarny. Stawiamy na rozwiązania systemowe – od infrastruktury do ładowania samochodów elektrycznych, przez zeroemisyjny transport publiczny, po sukcesywne uzupełnianie własnej floty samochodów specjalnych o pojazdy z napędem elektrycznym. Jednocześnie – wszędzie tam, gdzie jest to możliwe – stawiamy na efekt synergii, podejmując współpracę z branżowymi partnerami – dodaje Henryk Baranowski.

Nakłady inwestycyjne

Nakłady na inwestycje po trzech kwartałach 2019 r. w Grupie PGE wyniosły 4,5 mld zł i były o 19 proc. większe niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. 30 września, zgodnie z przyjętym harmonogramem, zakończyła się jedna z najważniejszych inwestycji PGE – budowa bloków energetycznych nr 5 i 6 w Elektrowni Opole. Dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych technologii, sprawność produkcji energii elektrycznej w nowych blokach osiąga poziom ok. 46 proc., co przekłada się na znaczące ograniczenie oddziaływania elektrowni na środowisko. Nowe bloki energetyczne są niskoemisyjne i z zapasem spełniają rygorystyczne normy środowiskowe Unii Europejskiej. Na każdą kilowatogodzinę wyprodukowanej energii elektrycznej w opolskich blokach zostanie wyemitowane od dwóch do czterech razy mniej tlenków siarki i azotu, a jednostkowa emisja dwutlenku węgla jest mniejsza o ok. 25 proc. Dzięki inwestycji wartej blisko 11,6 mld zł Elektrownia Opole zajmuje obecnie miejsce w czołówce najnowocześniejszych elektrowni na świecie i zaspokaja 8 proc. krajowego zapotrzebowania na energię elektryczną. Energia wyprodukowana w nowych blokach jest w stanie zasilić aż 4 miliony gospodarstw domowych.

Sukcesywnie postępuje również budowa bloku o mocy 490 MW w Elektrowni Turów, gdzie kontynuowane są prace budowlane i montażowe. We wrześniu 2019 r. podano napięcie z linii 110 kV, a w najbliższym czasie rozpocznie się faza rozruchów poszczególnych urządzeń. W I kwartale 2020 r. planowane jest rozpalenie kotła na oleju. Zaawansowanie realizacji prac objętych kontraktem wynosiło na koniec III kwartału ok. 93 proc. Nowa jednostka z zapasem spełni rygorystyczne normy środowiskowe nałożone przez Unię Europejską, a wyprodukowana w niej energia elektryczna wystarczy do zaspokojenia potrzeb ok. 1 mln gospodarstw domowych. Zgodnie z obowiązującym obecnie harmonogramem nowy blok nr 7 zostanie oddany do eksploatacji do 30 października 2020 r.

Bloki gazowo-parowe

Grupa inwestuje także w aktywa zasilane gazem dywersyfikując tym samym paliwowo flotę wytwórczą. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, spółka z Grupy Kapitałowej PGE, jest na etapie wyboru Generalnego Wykonawcy budowy dwóch bloków gazowo-parowych o łącznej mocy ok. 1400 MW w Elektrowni Dolna Odra. Termin składania ofert zakończył się 31 października 2019 r. Ofertę złożyło konsorcjum Polimex Mostostal i General Electric, obecnie trwa proces oceny oferty pod kątem formalno-prawnym. Podpisanie umowy z Generalnym Wykonawcą uzależnione jest od wyników aukcji rynku mocy, która odbędzie się 6 grudnia 2019 r. Projekt będzie się ubiegać o 17-letnią umowę mocową. Realizacja projektu pozwoliłaby na odtworzenie potencjału wytwórczego Elektrowni Dolna Odra i docelowo zastąpienie wszystkich istniejących bloków węglowych w tej lokalizacji. Wpłynęłaby także na obniżenie wskaźnika emisyjności całej floty wytwórczej Grupy PGE, tym samym obniżenie ekspozycji na ryzyko rosnących cen uprawnień do emisji CO2. Nowe bloki gazowo-parowe to także odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na elastyczne moce w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym, szczególnie na północy kraju, gdzie zlokalizowanych jest wiele lądowych farm wiatrowych i docelowo powstaną również farmy wiatrowe na Morzu Bałtyckim.

Farmy wiatrowe na morzu i lądzie

Grupa PGE kontynuuje poszukiwania strategicznego partnera do przygotowania, budowy i eksploatacji farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim o łącznej mocy do 2545 MW, stanowiących pierwszy etap programu offshore Grupy. Realizacja tego projektu pozwoliłaby na uniknięcie emisji na poziomie około 7 mln ton CO2 rocznie. 22 października Grupa ogłosiła, że do kolejnego etapu, czyli negocjacji dokumentów transakcyjnych umowy sprzedaży udziałów i umowy inwestycyjnej, zaprosiła firmę Ørsted – światowego lidera technologii offshore. Docelowo PGE zamierza sprzedać po 50 proc. udziałów w dwóch spółkach celowych tj. Baltica 2 i Baltica 3, w ramach których przygotowywane są projekty morskich farm wiatrowych, a następnie wspólnie z partnerem realizować je w formule joint venture. Jednocześnie kontynuowane są prace w obszarze technicznym projektów Baltica 2 i Baltica 3, między innymi: pomiary wietrzności, działania w obszarze planistyki, uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz pozyskania danych geofizycznych. Ogłoszono także postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy wstępnego badania dna morskiego.

Równolegle podpisany został list intencyjny z PKN Orlen o współpracy przy rozwoju morskiej energetyki wiatrowej. Polskie czempiony zamierzają wspólnie wspomagać rozwój offshore’u, mając na uwadze pozytywny wpływ rozwoju tej technologii na polską gospodarkę, w tym maksymalizację udziału polskich dostawców i wykonawców.

PGE inwestuje także w farmy wiatrowe na lądzie. Trwają prace na budowie inwestycji o nazwie Klaster, na którą składają się trzy farmy wiatrowe (Starza, Rybice i Karnice II) o łącznej mocy zainstalowanej 97,17 MW i rocznej produkcji na poziomie ok. 277 GWh, która odpowiada rocznemu zapotrzebowaniu na energię elektryczną 130 tys. gospodarstw domowych. Na farmie Karnice II we wrześniu zakończył się już montaż wszystkich 10 turbin. Aktualnie trwają prace związane z instalacją wewnętrznego wyposażenia. Zgodnie z harmonogramem turbiny te przejdą testy w grudniu tego roku. Na dwóch pozostałych farmach – Rybice i Starza – trwają dostawy i montaż kolejnych turbin.

Realizacja projektu Klaster umożliwi uniknięcie emisji na poziomie ok. 215 tys. ton CO2. Prace prowadzone są zgodnie z harmonogramem, a uzyskanie Pozwolenia na Użytkowanie (PnU) dla wszystkich farm planowane jest na koniec I kwartału 2020 r. Realizacja projektu pozwoli zwiększyć moc zainstalowaną farm wiatrowych Grupy PGE o 18 proc. do blisko 650 MW.

Program rozwoju fotowoltaiki

Grupa konsekwentnie realizuje swoje plany w zakresie rozwoju fotowoltaiki. PGE podpisała już listy intencyjne z Grupą Azoty i Zakładami Chemicznymi Siarki „Siarkopol”, PKP Polskimi Kolejami Państwowymi oraz KGHM Polska Miedź, zakładające wykorzystanie gruntów tych firm pod kolejne inwestycje w panele fotowoltaiczne. Na najbliższe tygodnie zaplanowano także podpisanie umowy pomiędzy dwiema spółkami z Grupy PGE – PGE Energia Odnawialna i PGE GiEK, dotyczącej instalacji paneli fotowoltaicznych na gruntach wykorzystywanych do tej pory jako składowisko odpadów paleniskowych, powstałych w Elektrowni Bełchatów. Moc planowanej farmy fotowoltaicznej może sięgnąć nawet 60 MW. Celem PGE jest osiągnięcie mocy 2,5 GW mocy zainstalowanych w tej technologii w perspektywie 2030 r.

Kolejne kroki w stronę elektromobilności

PGE sukcesywnie rozwija się również w obszarze elektromobilności. Spółka PGE Nowa Energia, odpowiedzialna za ten obszar w ramach Grupy PGE, jest aktywna na rynku ładowania samochodów elektrycznych w miastach średniej wielkości oraz regionach uzdrowiskowych. W III kwartale Grupa PGE podpisała list intencyjny z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych dotyczący budowy nowych stacji ładowania przy oddziałach ZUS. Mają to być stacje ogólnodostępne, a PGE Nowa Energia ma być inwestorem i operatorem powstałej infrastruktury. Jednocześnie PGE Nowa Energia jest pierwszym w Polsce operatorem stacji ładowania samochodów elektrycznych, który zapewnia swoim klientom w pełni ekologiczne zasilanie. Gwarantuje to podpisana ze spółką PGE Energia Odnawialna umowa, na mocy której energia elektryczna w należących do Grupy Kapitałowej PGE stacjach pochodzi w 100 proc. ze źródeł odnawialnych.

W szeroko pojęty program rozwoju elektromobilności wpisują się także dwa kolejne, podpisane w październiku, porozumienia. Pierwsze z nich, zawarte pomiędzy Grupą PGE, za pośrednictwem funduszu FIZAN Eko-Inwestycje, a Agencją Rozwoju Przemysłu dotyczy projektu, w ramach którego pozyskiwane będą kontrakty na dostawę, dzierżawę lub długoterminowy wynajem autobusów elektrycznych. Partnerzy planują wspólnie koordynować proces produkcyjny realizowany przez polskie firmy z branży, m.in. Autosan. Rozpoczęta współpraca to ważny krok w stronę wymiany taboru jednostek samorządu terytorialnego przeznaczonych m.in. do transportu uczniów do szkół. Drugie porozumienie, związane z produkcją elektrycznej floty pojazdów specjalnych dla energetyki, zawarte zostało z Polską Grupą Zbrojeniową, Autosanem oraz Tauronem i Eneą. Potencjał współpracy został oszacowany na 1500 sztuk pojazdów specjalistycznych w perspektywie czterech najbliższych lat.

Inwestycje w startupy

PGE Ventures, fundusz CVC Grupy PGE, zainwestował w kolejny, siódmy już startup. Tym razem jest to ConnectPoint, który stworzył dla klientów m.in. systemy do zarządzania farmami wiatrowymi, elektrociepłowniami, dystrybucją komunalną oraz elektrowniami w całej Europie. Rozwiązania ConnectPoint umożliwiają zwiększenie efektywności systemów produkcji i dystrybucji energii. To w konsekwencji pozwala zmniejszyć koszty operacyjne oraz ograniczyć emisję CO2 przez duże koncerny energetyczne. Rozwiązania proponowane przez startup mogą pozwolić spółkom z Grupy PGE na gromadzenie i standaryzację danych produkcyjnych w jednym miejscu, co może ograniczyć koszty integracji nowych systemów.

Polska Grupa Energetyczna