PGE Dystrybucja została podwójnie nagrodzona na Targach Energetics

22 listopada 2019, 07:15 Alert
PGE Logo

PGE Dystrybucja, spółka z Grupy Kapitałowej PGE, została uhonorowana podczas lubelskich Targów Energetycznych Energetics. Spółka otrzymała nagrodę „Zasłużony dla Targów Lublin” oraz wyróżnienie w konkursie targowym na produkt roku. PGE Dystrybucja od lat jest głównym partnerem Targów Energetycznych Energetics.

Nagrodę „Zasłużony dla Targów Lublin” z rąk Roberta Głowackiego, prezesa zarządu Targów Lublin S.A. odebrał Wojciech Lutek, prezes zarządu PGE Dystrybucja oraz Jan Frania, wiceprezes zarządu.

Podczas Lubelskiej Gali Energetyki wręczone zostały również nagrody konkursu targowego „Produkt Roku Targów Energetycznych Energetics 2019”. PGE Dystrybucja otrzymała wyróżnienie konkursowe za „Zestaw Stacji Mobilnej SN/nN z bocznikiem SN” autorstwa inżynierów z lubelskiego oddziału spółki. Zestaw przeznaczony jest do zasilania sieci średniego napięcia 15kV za pomocą agregatu prądotwórczego niskiego napięcia. Innowacyjnym rozwiązaniem zastosowanym zarówno w stacji przewoźnej jak i w boczniku jest automatyczna synchronizacja napięć na poziomie SN. Przy wykorzystaniu technologii PPN możliwe jest podłączenie układu do sieci oraz jego odłączenie i powrót do zasilania z sieci dystrybucyjnej bez przerw w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców. Cały proces wykorzystania zestawu nie powoduje zaniku napięcia u odbiorców.

PGE Dystrybucja