PGE EC wybuduje w Bełchatowie spalarnię o wydajności 180 tysięcy ton rocznie

23 marca 2021, 13:15 Alert
pge ec

PGE Energia Ciepła, spółka zależna Polskiej Grupy Energetycznej, wybuduje w Bełchatowie instalację termicznego przetwarzania z odzyskiem energii (ITPOE) o wydajności 180 tys. ton odpadów rocznie i maksymalnej mocy 24 MWe i 40 MWt. Przetarg na wybór wykonawcy w formule „zaprojektuj i zbuduj” ruszył 22 grudnia 2020 roku, a planowane rozpoczęcie eksploatacji instalacji to II kwartał 2024 roku.

Spalanie śmieci w Bełchatowie

– Inwestycje wpisuje się w projekt sprawiedliwej transformacji kompleksu w Bełchatowie. Będzie ona podstawowym źródłem zapewniającym bezpieczeństwo dostaw ciepła dla Bełchatowa, bo obecnie podstawowym źródłem ciepła dla miasta są uciepłownione bloki elektrowni Bełchatów, które z czasem będą wykorzystywane w coraz mniejszym stopniu – powiedział prezes PGE Energia Ciepła Przemysław Kołodziejak podczas webinaru prezentującego inwestycję. Według niego, będzie to domknięcie systemu gospodarki odpadami w Bełchatowie. – To początek kampanii informacyjnej na temat tego projektu, chcemy rozmawiać ze wszystkimi interesariuszami, mieszkańcami i samorządami, żeby rozwiać wszelkie wątpliwości dotyczące tego projektu – dodał prezes.

Według planów, ITPOE Bełchatów ma spalać 180 tys. ton odpadów rocznie, pracować minimum 8 tys. godzin rocznie i zatrudnić ok. 50 pracowników. Nominalna moc elektryczna brutto wyniesie minimum 17 MWe (przy produkcji energii elektrycznej i ciepła) lub 23MWe (przy produkcji wyłącznie energii elektrycznej), a moc cieplna ok. 40 MWt.

Grupa PGE wytwarza 41 procent produkcji netto energii elektrycznej w Polsce, a jej udział w rynku ciepła wynosi 18 procent. Grupa szacuje swój udział w rynku energii ze źródeł odnawialnych na 10 procent. Na obszarze dystrybucyjnym wielkości ok. 123 tys. km kwadratowych PGE obsługuje 5,5 mln klientów. Jej udział rynkowy pod względem wolumenu dystrybuowanej energii elektrycznej wynosi 25 procent, a sprzedaży do odbiorców końcowych – 33 procent. Spółka jest notowana na GPW od 2009 roku.

ISB News/Michał Perzyński