PGE EC z dwudziestą umową w ramach programu „Ciepła woda bez piecyka”

31 maja 2019, 13:45 Alert

PGE Energia Ciepła, spółka z Grupy Kapitałowej PGE, MPEC Kraków i Spółdzielnia Mieszkaniowa „Oświecenia” podpisały umowę kompleksową, która umożliwi doprowadzenie centralnej ciepłej wody użytkowej do kolejnych mieszkań. Do 2023 roku w ramach umowy na Wzgórzach Mistrzejowickich w ponad pięćdziesięciu budynkach zostaną zlikwidowane piecyki gazowe. To już dwudziesta umowa kompleksowa w ramach trwającego od 15 lat Programu „Ciepło dla Krakowa”.

Elektrociepłownia Kraków. Fot. BiznesAlert.pl
Elektrociepłownia Kraków. Fot. BiznesAlert.pl

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Oświecenia” to dwudziesta krakowska spółdzielnia, która zdecydowała się na przystąpienie do programu „Ciepła woda bez piecyka”, jak również na kompleksowe wdrożenie rozwiązania w zarządzanych przez nią budynkach. Do 2023 r., w ramach podpisanej umowy, w pięćdziesięciu trzech budynkach spółdzielni woda w kranach będzie podgrzewana ciepłem z miejskiej sieci ciepłowniczej, wytworzonym w procesie wysokosprawnej kogeneracji w krakowskiej elektrociepłowni PGE Energia Ciepła. Planowana moc przyłączeniowa wyniesie 8 MWt, co pozwoli na podgrzanie wody dla niemal 10 tys. mieszkańców.

– Program „Ciepła woda bez piecyka” stale się rozwija, dzięki czemu zmniejsza się ryzyko potencjalnego zatrucia tlenkiem węgla wśród mieszkańców Krakowa. Wczoraj podpisaliśmy umowę ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Budostal”, dzisiaj podpisujemy umowę ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Oświecenia” – mówi Mariusz Michałek, Dyrektor elektrociepłowni PGE Energia Ciepła w Krakowie. – Dofinansowanie przekazane przez PGE Energia Ciepła na budowę instalacji wewnętrznych w budynkach SM „Oświecenia” wyniesie łącznie dwa miliony złotych – dodaje.

– Rozwój programu wskazuje, że coraz więcej spółdzielni przekonuje się do zmiany systemu podgrzewania wody. W SM „Oświecenia” ciepła woda z miejskiej sieci pojawi się  w 53 budynkach. Na tę inwestycję nasze przedsiębiorstwo przeznaczy około 12 mln złotych – mówi Marian Łyko, Prezes Zarządu MPEC. – Decyzja o realizacji programu w naszej spółdzielni wymagała wielu miesięcy przygotowań. Cieszę się, że tak ważny społecznie program zostanie już za kilka lat kompleksowo wdrożony  i nasi mieszkańcy będą mogli korzystać z ciepłej wody użytkowej. Sam proces wymiany instalacji w mieszkaniach będzie trwał stosunkowo krótko i mieszkańcy nie odczują z tego tytułu większych uciążliwości. Natomiast niewątpliwie zyskają coś, co jest nie do przecenienia: bezpieczeństwo swoje i swoich rodzin – mówi Prezes Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Oświecenia”.

Program „Ciepła woda bez piecyka” jest inicjatywą realizowaną przez Partnerów Programu „Ciepło dla Krakowa” już od 15 lat. Dzięki podjętym działaniom, w latach 2004-2018, w ponad 870 budynkach na terenie Krakowa i Skawiny wyeliminowano ponad 37 tys. piecyków gazowych. W tym roku Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Krakowie i elektrociepłownia PGE Energia Ciepła podpisali umowy kompleksowe z czterema spółdzielniami, dzięki temu na przestrzeni najbliższych sześciu lat w ponad 130 budynkach zostaną zlikwidowane kolejne piecyki gazowe.
PGE Energia Ciepła, spółka Grupy Kapitałowej PGE, jest największym w Polsce producentem energii elektrycznej i ciepła, wytwarzanych w procesie wysokosprawnej kogeneracji. PGE Energia Ciepła posiada ok. 25 proc. udziału w rynku ciepła z kogeneracji, 14 elektrociepłowni (o mocy cieplnej

7,4 GWt mocy elektrycznej 4,2 GWe) i sieci ciepłownicze o długości 592 km. PGE Energia Ciepła produkuje i dostarcza ciepło dla dużych, polskich miast, wśród których znajdują się: Kraków, Gdańsk, Gdynia, Wrocław, Rzeszów, Lublin, Bydgoszcz i Kielce. Spółka jest obecna także w Toruniu, Zielonej Górze, Gorzowie Wielkopolskim, Zgierzu i Siechnicach, gdzie jest również dystrybutorem ciepła  do klientów końcowych. PGE Energia Ciepła jest ponadto właścicielem elektrowni systemowej  w Rybniku. Siedziba PGE Energia Ciepła mieści się w Warszawie, natomiast w Krakowie znajduje się Centrum Usług Wspólnych oraz Departament Badań i Rozwoju. Elektrociepłownia PGE Energia Ciepła w Krakowie zatrudnia ok. 700 pracowników, jest lokalnym partnerem programu „Ciepło dla Krakowa”, Mecenasem Kultury i Filantropem Miasta Krakowa.

MPEC w Krakowie dostarcza mieszkańcom Krakowa i Skawiny ciepło i centralną ciepłą wodę. Jest nowoczesnym i stale rozwijającym się przedsiębiorstwem, które wprowadza najnowsze rozwiązania technologiczne. Rozwija system ciepłowniczy i dba o środowisko naturalne. Od wielu lat wyłącza z eksploatacji paleniska węglowe, realizując Program Ograniczania Niskiej Emisji. Walczy o poprawę powietrza nie tylko poprzez eliminowanie źródeł niskiej emisji, ale także poprzez promowanie zachowań proekologicznych. Rozwija Program ciepłej wody użytkowej i rozbudowuje sieć podłączając nowe obiekty i budynki, w których likwidowane są piece węglowe. Eksploatuje sieć ciepłowniczą o długości ponad 870 km i dostarcza energię cieplną 5600 odbiorcom. Działa również na rzecz społeczności lokalnej. Posiada Certyfikat Wiarygodności Biznesowej i Certyfikat Przedsiębiorstwa Fair Play.

PGE