Elektrociepłownie PGE EC docenione za działalność społeczną

22 grudnia 2020, 18:30 Alert
Elektrociepłownia Kraków. Fot. BiznesAlert.pl
Elektrociepłownia Kraków. Fot. BiznesAlert.pl

Należące do PGE Energia Ciepła elektrociepłownie Zielona Góra i Kraków zostały docenione za działalność społeczną w swoim otoczeniu.

EC Zielona Góra dzieli się ciepłem z ubogimi

Elektrociepłownia Zielona Góra, należąca do PGE Energia Ciepła, spółki z Grupy PGE, w ramach ogólnopolskiego programu „Dzielimy się ciepłem”, podpisała porozumienie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej (MOPS) w Zielonej Górze, w ramach którego przekazała 21 grudnia br. symboliczny czek na kwotę 70 tys. złotych, wspierając najbardziej potrzebujących odbiorców ciepła sieciowego. MOPS w oparciu o zapisy ustawy o pomocy społecznej wyłoni odbiorców wrażliwych społecznie, którzy za otrzymane wsparcie będą mogli pokryć rachunki za ciepło i ciepłą wodę użytkową. Warunkiem uczestnictwa w programie jest korzystanie z ciepła sieciowego dostarczanego przez Elektrociepłownię „Zielona Góra”. W uroczystości przekazania symbolicznego czeku wzięli udział Dariusz Lesicki, zastępca Prezydenta Miasta oraz Katarzyna Zborowska, zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

– Akcję pomocy odbiorcom będących w trudnej sytuacji materialnej realizujemy od dwunastu lat. Elektrociepłownia „Zielona Góra”, która jako producent i jedyny dystrybutor ciepła sieciowego w mieście, jest nierozerwalnie związana z Zieloną Górą wychodzi naprzeciw potrzebom jego mieszkańców – naszych odbiorców – podkreślił Krzysztof Kwiecień, prezes zarządu Elektrociepłowni „Zielona Góra”. – Kolejny rok Elektrociepłownia „Zielona Góra” wsparła najbardziej potrzebujące rodziny w Zielonej Górze poprzez przekazanie 70 tys. złotych na pomoc osobom, której tej pomocy najbardziej potrzebują. Raz jeszcze serdecznie dziękuję i wierzę, że poprzez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej środki te trafią do najbardziej potrzebujących – Dariusz Lesicki, zastępca Prezydenta Miasta Zielona Góra. – Bardzo dziękujemy za pomoc, którą Elektrociepłownia „Zielona Góra” nas obdarza co roku. Jest to bezcenne wsparcie dla naszych podopiecznych, osób starszych czy rodzin wielodzietnych, które borykają się z wieloma problemami finansowymi – mówi Katarzyna Zborowska, zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Środki przekazywane co roku na rzecz potrzebujących mieszkańców Zielonej Góry są przeznaczane na pokrycie opłat za ogrzewanie. Od początku trwania programu przekazano już blisko milion złotych na wparcie osób wrażliwych społecznie. W ubiegłym roku z pomocy finansowej skorzystało 151 rodzin. Ogólnopolski program PGE Energia Ciepła „Dzielimy się ciepłem” skierowany jest do najbardziej potrzebujących odbiorców korzystających z ciepła sieciowego w miastach, w których spółka ma swoje elektrociepłownie, tj. m.in. w Gdańsku, Toruniu, Gorzowie Wielkopolskim, Wrocławiu, Siechnicach, Zielonej Górze i Krakowie.

Wyróżnienie dla EC Kraków

Krakowska elektrociepłownia PGE Energia Ciepła z Grupy PGE znalazła się wśród najlepszych małopolskich firm, wyróżnionych w ogólnopolskim konkursie „Pracodawca – Organizator Pracy Bezpiecznej”. Organizatorem konkursu jest Państwowa Inspekcja Pracy. Celem konkursu zorganizowanego przez Państwową Inspekcję Pracy jest wyróżnienie pracodawców za dbanie o wysoki poziom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników, a także o systematyczną poprawę stanu BHP. Opis podejmowanych przez firmy działań jest weryfikowany przez nadinspektora pracy Państwowej Inspekcji Pracy w formie audytu kontrolnego przeprowadzonego w siedzibie pracodawcy.

– Wyróżnienie dla krakowskiej elektrociepłowni PGE Energia Ciepła jest efektem dobrej współpracy. Ten szczególny rok wymaga od nas wszystkich wyjątkowego partnerstwa i współdziałania tak, aby kwestie związane z obszarem BHP były ciągle udoskonalane i dostosowywane do aktualnych potrzeb. Jest to możliwie dzięki dużej świadomości i priorytetowego traktowania kwestii związanych z bezpieczeństwem pracy – mówi Beata Czerniak, Dyrektor Departamentu Procesów Wsparcia krakowskiej elektrociepłowni PGE Energia Ciepła.

– To już 27 edycja konkursu „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej” – sztandarowego konkursu Państwowej Inspekcji Pracy, którego celem jest promocja pracodawców różnych branż, dla których wartością nadrzędną jest bezpieczeństwo i komfort pracy zatrudnionych osób – mówi Józef Bajdla, Okręgowy Inspektor Pracy w Krakowie. – W tym roku wszystkie zakłady musiały zmierzyć się z dodatkowym zagrożeniem, jakim jest COVID-19. Nagradzane przez nas firmy nie tylko dbają o przestrzeganie przepisów BHP i przepisów prawa pracy, ale przede wszystkim sami opracowują i wprowadzają nowe programy i rozwiązania w ramach promowania dobrych praktyk. Do takich na pewno należy PGE Energia Ciepła Oddział nr 1 w Krakowie, który mimo tak wielu zagrożeń sprawnie je eliminuje poprzez innowacyjne działania prewencyjne i realizowane programy – dodaje Józef Bajdla.

Warto podkreślić, że jest to kolejne wyróżnienie przyznane w konkursie „Pracodawca – Organizator Pracy Bezpiecznej” dla PGE Energia Ciepła: spółka zajęła II miejsce wśród mazowieckich firm, a elektrociepłownia w Bydgoszczy zajęła II miejsce w województwie kujawsko-pomorskim. Wydarzenie organizowane jest corocznie pod patronatem Marszałka Sejmu. W tym roku honorowy patronat nad konkursem objęła Elżbieta Witek – Marszałek Sejmu RP.

PGE Energia Ciepła/Michał Perzyński