Jest umowa o przyłączeniu bloków Elektrowni Dolna Odra do sieci

8 kwietnia 2020, 15:15 Alert
Elektrownia_Dolna_Odra
Elektrownia Dolna Odra / fot. Wikimedia Commons

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna z Grupy PGE i Polskie Sieci Elektroenergetyczne podpisały umowę przyłączenia do sieci przesyłowej nowo budowanych bloków gazowo-parowych nr 9 i 10 w Elektrowni Dolna Odra.

Umowa z PSE

Umowa została podpisana 30 marca PGE GiEK wypełniła niezbędny warunek, jakim jest zapewnienie możliwości wyprowadzenia mocy z bloków do sieci przesyłowej KSE, a także zapewnienie dla nowych jednostek zasilania rezerwowego. Projekt pozwoli na ograniczenie emisji CO2 z elektrowni Grupy o ok. 2-3 mln ton rocznie. – Elektrownia Dolna Odra odgrywa ważną rolę w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym, jako największy wytwórca energii elektrycznej w północno-zachodnim regionie Polski – nowe bloki o łącznej mocy ok. 1400 MW będą w stanie zasilić w energię elektryczną ok. milion gospodarstw domowych – podkreśla PGE w komunikacie.

Umowa z PSE zakłada realizację konkretnych działań i terminy realizacji:

  • Czwarty kwartał 2021 roku – przełączenie bloku nr 6 do systemu przesyłowego 220 kV;
  • Pierwszy kwartał 2023 roku – realizacja w zakresie umożliwiającym podanie napięcia na transformator rezerwowy;
  • Drugi kwartał 2023 roku – realizacja bloku nr 9 i 10 w zakresie umożliwiającym podanie napięciaz systemu 400kV;
  • Trzeci kwartał 2023 roku – realizacja bloku nr 9 w zakresie umożliwiającym jego synchronizację;
  • Trzeci kwartał 2023 roku – realizacja bloku nr 10 w zakresie umożliwiającym jego synchronizację;
  • Czwarty kwartał 2023 roku – zakończenie prac i przekazanie bloków do eksploatacji.

Kolejne fazy realizacji

W celu realizacji inwestycji General Electric, lider konsorcjum wykonawczego, ogłosił zamówienie zakupu dwóch turbin gazowych GE 9HA.01 oraz dwóch turbin parowych STF-D650. PGE GiEK podpisała także umowę ze spółką Gaz-System na przyłączenie elektrowni do sieci gazowej.

– Budowa nowych jednostek jest bardzo istotna z punktu widzenia udziału spółki PGE GiEK w transformacji systemu elektroenergetycznego w Polsce w kierunku niskoemisyjnym. Nowe bloki gazowo-parowe będą spełniać limity emisyjne, które zaczną obowiązywać już w 2023 roku. Obecnie średnia emisyjność wytwarzania energii w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym wynosi około 0,8 tony CO2/MWh. W nowych blokach wyniesie ona poniżej 0,35 tony CO2/MWh. Projekt ten pozwoli na ograniczenie emisji CO2 z elektrowni Grupy o ok. 2-3 mln ton rocznie – mówi Wioletta Czemiel – Grzybowska, prezes zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.

Projekt budowy gazowych bloków energetycznych realizuje konsorcjum firm w składzie General Electric, jako lider konsorcjum i Polimex Mostostal, który wygrał przetarg na zaprojektowanie, dostawę budowę i montaż oraz uruchomienie i przekazanie do eksploatacji dwóch bloków gazowo-parowych wraz z pełną infrastrukturą podziemną. Wyprodukowana w nowych jednostkach energia elektryczna zaspokoi potrzeby energetyczne ok. miliona gospodarstw domowych oraz pozwoli na zwiększenie stabilizacji sieci lokalnej. Wartość kontraktu, razem z dwunastoletnią umową serwisową, to ok. 4,7 mld zł netto. Wyposażenie technologiczne projektu wyprodukowane zostanie w polskich fabrykach GE w Elblągu i Wrocławiu.

PGE GiEK/Bartłomiej Sawicki

PGE GiEK powołała nowego prezesa zarządu