PGE, Enea i Tauron chcą współpracować przy offshore. Chodzi o nowe koncesje?

18 stycznia 2021, 06:45 Alert
Morska farma wiatrowa Wikinger. Fot.: Iberdrola
Morska farma wiatrowa Wikinger. Fot.: Iberdrola

PGE, Enea oraz Tauron chcą współpracować przy projektach morskiej energetyki wiatrowej. W poniedziałek 18 stycznia podczas konferencji prasowej ma dojść do podpisania listu intencyjnego w tej sprawie. Dwa lata wcześniej PGE podobny list podpisała z PKN Orlen. Współpraca z kolejnymi spółkami z udziałem skarbu państwa może dotyczyć starania się  wspólnie o nowe koncesje.

PGE (Polska Grupa Energetyczna) podało, że konferencja odbędzie się z okazji podpisania listu intencyjnego, dotyczącego przyszłej współpracy w zakresie morskiej energetyki wiatrowej, pomiędzy PGE Polska Grupa Energetyczna, Enea i Tauron Polska Energia.

Tauron

W przypadku Taurona nie będzie to pierwsza tego typu umowa. Spółka podpisała pod koniec grudnia 2020 roku porozumienie o współpracy z firmą OW OFFSHORE należącą do koncernów EDP Renovaveis i ENGIE. Umowa ma prowadzić do budowy morskich farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim.  W ramach umowy spółka zakłada, że obejmie 50 procent udziałów w spółkach OW, które w swoim portfolio posiadają projekty farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim. OW z kolei będzie dążyć do objęcia połowy udziałów w spółkach Taurona, które posiadają projekty farma wiatrowych na Bałtyku. Projekty są obecnie na etapie złożonych wniosków o pozwolenia na wznoszenie sztucznych wysp.

Enea

Enea zaś poszukuje od kliku miesięcy partnera do współpracy przy morskich farmach wiatrowych. Enea i hiszpańska Iberdrola od czerwca do września prowadziły na zasadzie wyłączności negocjacje dotyczące oceny możliwości realizacji inwestycji kapitałowej Enei oraz Iberdroli we wskazane projekty farm wiatrowych i ich wspólnego przygotowania, budowy i eksploatacji o łącznej mocy do ok. 3,3 GW. Enea na początku jesieni poinformowała jednak o zakończeniu współpracy z Iberdrolą Eólica Marina w ramach podpisanego w czerwcu listu intencyjnego dotyczącego potencjalnej inwestycji w morskie elektrownie wiatrowe w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej Morza Bałtyckiego. Oznacza to, że spółki nie będą wspólnie rozwijać tego projektu. Enea nie zarzuciła jednak tego przedsięwzięcia. Spółka poinformowała, że w najbliższym czasie przedstawi nowe informacje o zaangażowaniu w sektorze morskich farm wiatrowych.

Polska Grupa Energetyczna

Program offshore Polskiej Grupy Energetycznej zakłada budowę trzech farm wiatrowych, z czego Elektrownia Wiatrowa Baltica-2 jest drugą inwestycją GK PGE z podpisaną umową o przyłączenie. Wcześniej, w 2014 roku, inna spółka GK PGE – Elektrownia Wiatrowa Baltica-3 zawarła z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi umowę o przyłączenie do sieci przesyłowej morskiej farmy wiatrowej Baltica-3. Z kolei w czerwcu PSE  wydały warunki techniczne przyłączenia dla Elektrowni Wiatrowej Baltica-1. W przypadku projektów Baltica-2 i Baltica-3 PGE współpracuje z duńską firmą Orsted.

Kolejna umowa PGE

Podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy w 2019 roku PGE Baltica, spółka należąca do Polskiej Grupy Energetycznej, oraz Baltic Power, podlegająca PKN Orlen, podpisały list intencyjny o współpracy przy projektach morskich farm wiatrowych. Owa współpraca dotyczy wymiany know-how/informacji lub wspólnych pozyskiwań danych niezbędnych do realizacji morskich farm wiatrowych, przygotowania do inwestycji w zakresie infrastruktury morskiej i logistyki dostaw, w tym ocena kluczowych parametrów dostępności polskich portów, oferowanych przez nie usług i gotowości do obsługi budowy przyszłych farm wiatrowych oraz potencjalną współpracę w zakresie projektowania i budowy infrastruktury przyłączeniowej w porozumieniu z operatorem systemu przesyłowego.

PKN Orlen i PGE rozpoczynają współpracę przy offshore

PGE, Enea i Tauron razem będą starać się razem o nowe koncesje na offshore?

Czego może dotyczyć nowa umowa PGE z Eneą i Tauronem? poza współpracą przy kwestiach podobnych jak z PKN Orlen, trzy spółki mogą współpracować przy pozyskaniu nowych koncesji. Polska Grupa Energetyczna zapowiedziała we wrześniu, że będzie się starać o nowe koncesje poza trzema, które posiada.  Program Offshore PGE zakłada wybudowanie do 2040 roku morskich farm wiatrowych o łącznej mocy do 6,5 GW. Enea i Tauron o takie koncesje także się starają. Czy więc list intencyjny ma dotyczyć współpracy przy nowych koncesjach?

Niezależnie o treści listu intencyjnego, do uzyskania nowych koncesji na budowę morskich farm wiatrowych konieczne będzie przyjęcie planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej. W grudniu 2020 roku w wykazie prac legislacyjnych rządu znalazł się wspominany projekt. Ma on zostać przyjęty do końca pierwszego kwartału przyszłego roku, do czego zobowiązują przepisy unijne. Przyjęcie tego planu odblokuje przyznanie nowych koncesji na budowę kolejnych farm wiatrowych na Bałtyku.

Bartłomiej Sawicki

Ustawa offshore została przyjęta przez Senat