PGE Energia Ciepła i konsorcjum włoskich spółek sfinalizowały współpracę przy budowie ITPOE w Rzeszowie

6 lutego 2020, 18:45 Energetyka

Zarząd PGE Energia Ciepła, spółki z Grupy Kapitałowej PGE oraz Zarządy włoskich spółek TM.E. S.p.A. Termomeccanica Ecologia i ASTALDI S.p.A. realizujące prace poprzez spółkę Aster Resovia zamknęły 6 lutego br. proces rozliczania umowy na wykonanie Instalacji Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem Energii (ITPOE) w Rzeszowie. Tym samym zarząd PGE Energia Ciepła sfinalizował współpracę przy budowie jednej z najnowocześniejszych spalarni w Polsce z międzynarodowymi partnerami.

Podpisane porozumienie zakończyło proces rozliczania umowy i określiło mechanizm dalszej współpracy w ramach obowiązującej gwarancji. Strony ustaliły sposób współpracy, która ma zapewnić jeszcze bardziej efektywne funkcjonowanie instalacji.

Instalacja Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem Energii w Rzeszowie przetwarza 100 tys. odpadów rocznie. Zakończone pod koniec 2019 roku postępowanie konkursowe ogłoszone przez PGE Energia Ciepła na dostawy odpadów do instalacji na rok 2020 spotkało się z bardzo dużym ogólnopolskim zainteresowaniem, potwierdzając, że jedna z najnowocześniejszych instalacji odpadów w Polsce jest niezbędnym elementem systemu gospodarki odpadami w kraju i że istnieje zapotrzebowanie na tego typu instalacje.

Zamknięcie procesu rozliczania z wykonawcą ma miejsce z równolegle rozpoczętym procesem wyboru w trybie Ustawy Prawo zamówień publicznych wykonawcy Studium wykonalności dla zabudowy II linii technologicznej w ITPOE.

Termicznie przetworzone odpady w rzeszowskiej instalacji to przede wszystkim zmieszane odpady komunalne o kodzie 20 03 01, uzupełnione odpadami o kodzie 19 12 12, tzn. pozostałymi po sortowaniu frakcji selektywnie zebranej.

W okresie od czerwca 2018 roku do stycznia 2020 roku do ITPOE przyjęto w sumie 130 tys. ton odpadów komunalnych, z których wyprodukowano 213 tys. GJ ciepła i 67 tys. MWh energii elektrycznej. Dzięki funkcjonowaniu ITPOE nie tylko zaoszczędzono paliwa kopalne, które byłyby wykorzystane dla wytworzenia ww. ilości energii elektrycznej i ciepła, ale przede wszystkim osiągnięto cel ekologiczny, czyli ograniczono w znacznym stopniu w regionie ilość odpadów trafiających na składowisko.
Instalacja jest także ważnym ośrodkiem edukacyjnym. W ramach organizowanych przez PGE Energia Ciepła warsztatów i wycieczek oraz Dnia Otwartego w zeszłym roku odwiedziło ITPOE prawie 2000 osób. Podczas spotkań edukacyjnych PGE Energia Ciepła przekazuje wiedzę na temat kogeneracyjnego sposobu wytwarzania energii i ciepła, zagospodarowania odpadów komunalnych i buduje świadomość przyszłej odpowiedzialności za jakość powietrza i środowiska.

Instalacja Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem Energii (ITPOE) należy do PGE Energia Ciepła Oddział Elektrociepłownia w Rzeszowie. Instalacja jest nowoczesnym i ekologicznym obiektem technologicznym służącym zagospodarowaniu odpadów komunalnych oraz pozostałości po sortowaniu odpadów z selektywnej zbiórki, pozwalającym na odzyskiwanie, w procesie termicznego przekształcania, energii zawartej w odpadach. Instalacja zapewnia bezpieczeństwo energetyczne Rzeszowa poprzez produkcję energii elektrycznej i ciepła w procesie wysokosprawnej kogeneracji. Z wyprodukowanej energii i ciepła korzystają mieszkańcy i instytucje w Rzeszowie.

ITPOE w liczbach:
– Ilość przetwarzanych termicznie odpadów – 100 000 ton/rok
– Czas pracy – ponad 8 000 godzin rocznie
– Nominalna moc elektryczna brutto – 8 MWe (przy produkcji wyłącznie energii elektrycznej) i 4,6 MWe (przy produkcji energii elektrycznej i ciepła)
– Moc cieplna instalacji przy produkcji energii elektrycznej i ciepła – ok. 16,4 MWt, co odpowiada letniemu zapotrzebowaniu na ciepłą wodę użytkową mieszkańców Rzeszowa
– Zastosowanie układu odzyskującego ciepło z kondensacji pary wodnej w spalinach pozwala na dodatkowe odzyskanie minimum 4 MWt przy przetworzeniu tej samej ilości odpadów

CIRE.pl