PGE Energy Research Capital

19 lipca 2018, 06:30 Alert
PGE Logo

PGE uruchamia fundusz inwestycyjny Energy Research Capital, który będzie szukał dla koncernu innowacji między innymi z sektora internetu rzeczy i elektromobilności – czytamy w „Rzeczpospolitej”.

Dofinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu BRIdge Alfa oraz ze środkami od PGE Energy Research Capital (ERC) będzie dysponować budżetem 40 mln zł.

– Aktywnie korzystamy z dźwigni finansowej dostępnej w ramach BRIdge Alfa. Jednym z założeń strategii inwestycyjnej naszego podmiotu było pozyskanie środków na utworzenie zewnętrznych funduszy inwestycyjnych w ramach dostępnych programów Polskiego Funduszu Rozwoju oraz NCBiR. Dziś możemy mówić o dużym sukcesie, uruchamiając pierwszy tego typu fundusz – powiedział cytowany przez „Rzeczpospolitą” Piotr Czak, prezes PGE Ventures.
ERC ma inwestować w startupy i nowatorskie projekty z zakresu energetyki, w tym OZE, internetu rzeczy, przetwarzania danych i teleinformatyki oraz elektromobilności. Fundusz ma wyszukiwać projekty znajdujące się w bardzo wczesnej fazie badań i rozwoju, oceniać ich potencjał, a następnie komercjalizować.

Gazeta przypomina, że na działania związane z badaniami, rozwojem i innowacyjnością do 2020 r. grupa przeznaczy łącznie ok. 400 mln zł, z czego połowa to środki własne. W ramach tej strategii PGE Ventures inwestuje w startupy, których w portfelu ma ich już pięć. Do dwóch inwestycji z początku roku: Scanway i PiMerge dołączyły ostatnio trzy spółki technologiczne Lerta, Altligt i Abyss Glass – czytamy w „Rzeczpospolitej”.

– Kolejne nowe fundusze i startupy w portfelu inwestycyjnym PGE Ventures są dowodem na to, że realizujemy strategię grupy, a rozbudowa portfolio po roku działalności PGE Ventures świadczy o efektywnym osiąganiu celów, jakie postawiliśmy przed spółką – powiedział cytowany przez „Rzeczpospolitą” Henryk Baranowski, prezes PGE.

Rzeczpospolita/CIRE.PL