PGE i Gmina Kleszczów zagospodarują tereny pokopalniane

10 lipca 2020, 15:00 Alert
Kleszczów Bełchatów
Źródło: wikimedia.org

Polska Grupa Energetyczna (PGE) poinformowała, że tereny pokopalniane wokół odkrywki Bełchatów i 40 hektarów należących do Gminy Kleszczów zostaną zagospodarowane.

Środowisko

PGE i Gmina Kleszczów podpisały list intencyjny zakładający współpracę przy rewitalizacji terenów pokopalnianych, odtworzeniu walorów krajobrazowych oraz rozwoju infrastruktury rekreacyjno – sportowej Gminy Kleszczów. Intencją PGE jest udział w tworzeniu nowych miejsc pracy i rozwoju infrastruktury sprzyjającej rozwojowi obszaru bełchatowskiego.

List intencyjny podpisany w Urzędzie Gminy Kleszczów przez prezesa PGE Wojciecha Dąbrowskiego i wójta Gminy Kleszczów Sławomira Chojnowskiego dotyczy wzajemnego wsparcia w procesie pozyskania dofinansowania i wspólnej pracy nad rozwojem obszaru bełchatowskiego w kierunku rekreacyjno-sportowym, wodnym i leśnym ze szczególnym uwzględnieniem społecznej użyteczności.

Gmina Kleszczów podejmuje lokalne działania organizacyjne i inwestycyjne służące wspieraniu rozwoju sportu i aktywności fizycznej, mające na celu upowszechnianie kultury fizycznej w środowisku różnych grup społecznych. List Intencyjny to wyraz woli podjęcia współpracy z PGE na rzecz budowy ośrodka przygotowań olimpijskich, paraolimpijskich na rewitalizowanych terenach pokopalnianych oraz uzyskania finansowania Projektu ze środków unijnych perspektywy 2021-2027 roku – mówi Sławomir Chojnowski, wójt Gminy Kleszczów.

PGE zaznacza, że koncepcja rozwoju infrastruktury sportowej i rekreacyjnej wpisuje się w rządowe plany systemowego zwiększania dostępności zajęć i obiektów na rzecz sportowców, w tym tych z niepełnosprawnościami, zapewnienia im optymalnych warunków treningu i pobytu, przygotowujących się do udziału w igrzyskach olimpijskich oraz paraolimpijskich.

Polska Grupa Energetyczna/Jędrzej Stachura

Trwają badania środowiskowe w związku z budową jednej z największych farm PV w Polsce