PGE zgłosiła inwestycje o wartości 74 mld zł do Krajowego Programu Odbudowy

2 marca 2021, 12:15 Alert

PGE zgłosiła do Krajowego Programu Odbudowy (KPO) 24 projekty o wartości 74 mld zł, z czego blisko 80 procent wartości stanowią inwestycje w odnawialne źródła energii.

oze wiatr
Fot. PGE

26 lutego rząd przedstawił projekt KPO i skierował go do konsultacji społecznych. Projekt dokumentu zawiera szereg inicjatyw inwestycyjnych, mających za zadanie wesprzeć odbudowę polskiej gospodarki po pandemii.

Offshore i ciepłownictwo

Grupa PGE zgłosiła do Krajowego Programu Odbudowy zainteresowanie finansowaniem 24 projektów o łącznej wartości ok. 74 mld zł. Wśród zaproponowanych inwestycji znalazły się dwa wielkoskalowe projekty morskich farm wiatrowych Baltica 2 i Baltica 3 o łącznej wartości 35 mld zł.

Pozostałe 22 projekty o wartości 39 mld zł, które PGE chce finansować z KPO to inwestycje w ciepłownictwo (w tym zamiana paliwa z węgla na niskoemisyjne paliwo gazowe), w wytwarzanie energii elektrycznej (w tym z odnawialnych źródeł energii) oraz nowoczesną infrastrukturę dystrybucyjną. Z uwagi na to, że prace nad ostatecznym kształtem KPO nie są zakończone, a szczegóły dotyczące formy oraz wysokości wsparcia nie są jeszcze znane, na tym etapie nie jest jeszcze możliwe oszacowanie, o jaką ostateczną kwotę dofinansowania PGE będzie aplikować.

– Liczymy na wsparcie tych projektów, dzięki czemu możliwe będzie obniżenie kosztów transformacji energetycznej w Polsce. Rozwój morskiej energetyki wiatrowej stanowi impuls rozwojowy dla polskiej gospodarki i szansę dla krajowych przedsiębiorstw na udział w jednym z najważniejszych projektów infrastrukturalnych w kraju – skomentował Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Warunki wsparcia

Warunkiem skorzystania ze środków z Instrumentu na Rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (ang. Recovery and Resilience Facility) jest przygotowanie przez dane państwo członkowskie Krajowego Planu Odbudowy. W KPO muszą zostać przedstawione reformy i inwestycje oraz działania niezbędne do ich wdrożenia. Dokument powinien także wskazywać cele i kamienie milowe do osiągnięcia dla planowanych reform i inwestycji. KPO powinien zostać złożony do Komisji Europejskiej jako jeden zintegrowany dokument w terminie do 30 kwietnia 2021 roku.

Polska Grupa Energetyczna/Bartłomiej Sawicki

Jakóbik: Polski Plan Marshalla będzie zielony, by dał jak najwięcej wsparcia energetyce (ANALIZA)