Microsoft pomoże PGE przy transformacji cyfrowej

25 maja 2022, 16:15 Alert

Grupa PGE jest liderem transformacji sektora energetycznego w Polsce, a jednym z filarów jej strategii jest kompleksowa transformacja cyfrowa. Budowa nowoczesnego i bezpiecznego środowiska pracy, również zdalnej i hybrydowej, jest jednym z kluczowych elementów transformacji cyfrowej. Obecnie Grupa PGE włącza technologie cyfrowe w prawie 40 swoich spółkach do wszystkich obszarów działalności, takich jak zarządzanie relacjami z klientami, modernizacja metod pozyskiwania i dystrybucji energii oraz gromadzenie czy przetwarzanie danych IoT. Cyfrowe przyspieszenie Grupy PGE odbywa się w oparciu o technologie chmurowe Microsoft.

Elektrownia Turów fot. PGE GiEK
Elektrownia Turów fot. PGE GiEK

Sektor energetyczny jest w trakcie historycznej przebudowy. Jego transformacja oznacza nowe inwestycje i metody wytwarzania oraz zarządzania energią elektryczną. To pociąga za sobą zmiany we wszystkich spółkach, ich modernizację oraz wzrost zapotrzebowania na nowe kompetencje i kwalifikacje zawodowe pracowników. Polska energetyka potrzebowała lidera zmian, za którego przykładem pójdzie cały sektor.

– Grupa PGE jest jednym z pięciu największych pracodawców w Polsce. W ponad czterdziestu spółkach Grupy pracuje blisko 40 tysięcy osób, rozsianych w przeszło 200 lokalizacjach. Mając na względzie ogromną skalę i wpływ, jaki PGE wywiera na gospodarkę, powinna odgrywać kluczową rolę w modernizacji energetyki. PGE jest liderem zmian, który rozpoczyna pracę od siebie i może dać przykład całemu sektorowi – mówi Krzysztof Jarosz, prezes zarządu PGE Systemy, spółki zajmującej się obsługą teleinformatyczną Grupy PGE.

Transformacja cyfrowa oznacza przeobrażanie się ról i odpowiedzialności, ściślejsze powiązania różnych obszarów biznesowych, a także zmianę kultury pracy i organizacji. Naturalnym pierwszym krokiem w jej kierunku jest stworzenie bezpiecznego cybernetycznie, a zarazem efektywnego środowiska pracy.

Pracownicy osią zmiany

– Biznesowa transformacja firmy w oparciu o technologie to wyraz największego zaufania do pracowników i przekazanie im inicjatywy. To oni najlepiej znają klientów i partnerów biznesowych oraz codzienne wyzwania, którym stawia czoła firma, chcąc sprostać oczekiwaniom rynku. Chmura i rozwiązania cyfrowe przekładają się na zwiększenie samodzielności w znajdowaniu i analizowaniu dostępnych informacji, a zarazem zwiększają poczucie sprawczości i nastawienie na szukanie rozwiązań. Oczywiście odbywa się to we współpracy z liderami transformacji cyfrowej, czyli centrum kompetencyjnym usług IT w Grupie. Przekazujemy w ręce pracowników merytorycznych narzędzia, które pozwalają im samodzielnie i skutecznie działać, kształtować usługi oraz procesy. Cyfrowa kultura organizacji to fundament, który umożliwia modernizację i dalszy rozwój czerpiący z dziedzinowych rozwiązań, specyficznych dla poszczególnych obszarów biznesowych – mówi Artur Jess, Senior Account Executive w polskim oddziale Microsoft.

– Unowocześnienie sposobu codziennej pracy stanowiło wyzwanie ze względu na wielkość organizacji. W Grupie PGE zdajemy sobie sprawę, że cyfryzacja wiąże się z nową kulturą pracy i włączeniem w proces transformacji wszystkich pracowników. Sprawne i wszechstronne wsparcie spółek Grupy w szybkim przejściu na pracę zdalną wymaga nie tylko unikalnych kompetencji, ale też precyzyjnego zaplanowania działań – mówi Szymon Ferens, wiceprezes zarządu PGE Systemy.

Kluczowe okazało się wykorzystanie kompleksowych rozwiązań na bazie pakietu Microsoft 365, które umożliwiły sprawne i bezpieczne zarządzanie. Wdrożenie usług cyfrowego miejsca pracy na czele z Microsoft Teams zostało uruchomione we wrześniu 2021 roku i ma zakończyć się do marca 2023 roku, obejmując około 19 tysięcy pracowników biurowych Grupy PGE.

– Wdrożyliśmy nowoczesne, wirtualne środowisko transformujące sposób naszej codziennej pracy. Stworzyliśmy przestrzenie do efektywnej wymiany informacji i materiałów w ramach działań realizowanych w komórkach organizacyjnych lub projektach. Umożliwiliśmy również równoczesną pracę nad dokumentami, zapewniając ich wersjonowanie i bezpieczne przechowywanie w przeznaczonym do tego miejscu, również podczas współpracy z osobami spoza Grupy PGE – opowiada Paweł Westfalewicz, dyrektor Departamentu Architektury PGE Systemy.

Aktualnie prowadzone są analizy biznesowe związane z wykorzystaniem komponentów Platformy Power w integracji z usługami platformy Office 365 i Azure. Technologicznemu przyspieszeniu towarzyszy kompleksowy program szkoleń i podnoszenia kompetencji cyfrowych pracowników. Grupa PGE jest jednym z kilku kluczowych klientów Microsoft, którzy aktywnie korzystają z programu Enterprise Skilling, obejmującego szkolenia oraz certyfikacje dla pracowników Grupy PGE w zakresie poszczególnych platform technologicznych Microsoft.

Prowadzenie w zielonej zmianie

Motywacją PGE do rozwijania skrzydeł w cyfrowym świecie jest zadowolenie klientów. W ciągu ostatnich lat ich rola diametralnie się zmieniała i nadal podlega ewolucji. Coraz więcej klientów staje się aktywnymi uczestnikami rynku energii. Dobrym przykładem jest dynamicznie rosnąca liczba prosumentów. Sprawy związane z rozliczaniem umowy na energię chcą realizować zdalnie, szybko i wygodnie. Transformacja cyfrowa pomaga firmom z branży energetycznej lepiej rozumieć, czego chcą klienci i odpowiadać na te oczekiwania. Jest to możliwe dzięki mierzeniu popytu konsumenckiego, przewidywaniu trendów rynkowych i dotrzymywaniu kroku standardom dostępności.

Transformacja cyfrowa pomaga firmom z branży energetycznej lepiej zrozumieć, czego chcą klienci. Jest to możliwe dzięki mierzeniu popytu konsumenckiego, przewidywaniu trendów rynkowych i dotrzymywaniu kroku standardom dostępności.

– Jesteśmy blisko klienta, oferując mu zarówno energię, jak również produkty komplementarne i usługi, odpowiadające na jego oczekiwania związane z komfortem oraz bezpieczeństwem. Wspólnie z PGE Systemy prowadzimy proces konsolidacji systemów CRM i Billing, pracujemy również nad rozwojem kanałów sprzedaży i procesów obsługi mając w perspektywie klienta cyfrowego – mówi Mariusz Rędaszka, prezes zarządu PGE Obrót.

Microsoft/Michał Perzyński