Baranowski: PGE popiera sprzedaż energii na giełdzie

31 lipca 2018, 17:15 Energetyka

Popieramy wszelkie działania mające na celu podniesienie transparentności rynku energii i doprowadzenie do sytuacji, w której ceny giełdowe energii elektrycznej rzetelnie i w pełni odzwierciedlają sytuację rynkową – powiedział Henryk Baranowski, prezes PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

– Dlatego podzielając troskę Ministerstwa Energii o rozwój rynku, spółka przyjęła do wiadomości informację o zmianach dotyczących obowiązku obrotu energią i będzie realizować handel poprzez rynki zorganizowane w całości – czytamy w komentarzu prezesa spółki.

100-procentowe obligo giełdowe przyniesie GPW spore zyski

– Oczekujemy, że nowe obligo nie zatrzyma procesu zmian warunków obrotu, które zostały zapoczątkowane na Towarowej Giełdzie Energii. Zmiany miały na celu zmniejszenie obciążeń finansowych uczestników giełdy.Kolejnym krokiem służącym poprawie przejrzystości rynku energii powinno być wprowadzenie przez głównego organizatora obrotu bardziej elastycznych metod zabezpieczania transakcji przez podmioty uczestniczące w obrocie – podkreśla prezes Baranowski.

– Naszym zdaniem, dzięki kolejnym krokom, mamy realne szanse przyciągnąć jak największą liczby odbiorców oraz dostosować zasady obrotu do dynamicznie zmieniających się warunków rynkowych.W ocenie PGE na rozwój i przejrzystość rynku pozytywnie wpłynie również rozszerzenie możliwości obrotu energią na nowych platformach-  zakończył prezes PGE.

PGE

Jakóbik: Giełda na 100 procent. Wrzesień zmian w energetyce?